Lokalpolitik

Næse til borgmester med to kasketter

Aalborgs borgmester skulle have været uden for døren, da kommunen købte grund

AALBORG. Borgmester Henning G. Jensen (S) og fem af hans byrådskolleger havde hver en kasket for meget på, da Aalborg Kommune for tre år siden købte en grund af Aalborg Havn. Borgmesteren og de fire byrådskolleger var nemlig alle medlemmer af bestyrelsen for aktieselskabet Aalborg Havn. Sagen er netop blev vurderet af Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt. Rådet mener, at de fem politikere burde have været uden for døren, da Aalborg Byråd godkendte købet af grunden. Tilsynrsrådets afgørelse bygger bl.a. på en vurdering, som Indenrigsministeriet tidligere er kommet med i en lignende sag. Efter tilsynsrådets vurdering havde Aalborg Havn A/S en særlig interesse i sagens behandling. Aalborg Kommune ejer næsten alle aktierne til selskabet. Spørgsmålet om, hvorvidt politikere, der har plads i bestyrelser for offentligt ejede selskabers bestyrelser, kan komme i dobbeltroller, har givet en del diskussion. Afgørelsen vedrørende Aalborg Havn og Henning G. Jensens og fem af hans byrådskollegers poster har allerede været inddraget i debatten. - Jeg er uenig i tilsynsrådets afgørelse. Det er jo et emne, der giver stort diskussion blandt jurister. Vi indretter os efter tilsynsrådets afgørelse. Det betyder, at når byrådet på sit næste måde skal tage stilling til en handel med Aalborg Havn, så forlader jeg salen, siger Henning G. Jensen. Ud af byrådssalen bliver han ledsaget af partifællen Kaj Poulsen samt Anita Knakkergaard (DF) og Anette Pedersen (V), der også sidder i Aalborg Havns bestyrelse. Da magistraten for nylig behandlede den kommende handel, valgte Henning G. Jensen også at gå uden for. Borgmesteren vil ikke selv tage initiativ til at der bliver kigget på reglerne for politikeres deltages i bestyrelser for aktieselskaber, der er helt eller delvis ejet af det offentlige: - Skal reglerne ændres, må det være op til politikerne på Christiansborg, siger Henning G. Jensen. Han afviser, at det havde nogen betydning for sagen udfald, da han for tre år siden var med til at godkende en handel, hvor Aalborg Kommune af Aalborg Havn A/S købte et areal til en ny kommunal forvaltning. - Jeg er jo kun et ud af 31 byrådsmedlemmer, siger Henning G. Jensen. - Der var fem andre byrådsmedlemmer i byrådsalen, der også var medlemmer af Aalborg Havns bestyrelse? - Ja, men der var stadig 25 andre byrådsmedlemmer, og min og de andres deltagelse havde ikke betydning for sagens udfald, siger Henning G. Jensen. De fem andre, der var inhabile var Kaj Poulsen (S), Kaj Kjær (S), Sigvart Sigvartsen (S), Thomas Klitgaard (K) og Gunnar Andersen (V). De to sidstnævnte har siden forladt kommunalpolitik.