Lokalpolitik

Næse til byråd for at sætte sag på lukket møde

BRØNDERSLEV:Det var i strid med loven, da byrådet i Brønderslev Kommune 12. marts behandlede salget af parkeringspladserne på Jernpladsen i Brønderslev for lukkede døre. Det slår Tilsynsrådet fast i en afgørelse, der netop er truffet. På baggrund af NORDJYSKEs omtale af sagen, tog Tilsynsrådet af egen drift sagen op til vurdering. Karsten Frederiksen (K) stemte som den eneste i byrådet imod, at sagen blev behandlet for lukkede døre. Han ønskede, at principperne blev drøftet på et åbent møde og økonomien for lukkede døre. Hans begrundelse var, at borgerne skulle have mulighed for at fremkomme med deres synspunkter og påvirke politikerne, inden byrådet traf endelig beslutning om salg af p-pladserne. Byrådets argument for at sætte sagen på det lukkede møde var, at der i sagen var oplysninger af fortrolig karakter. Men det vil ifølge Tilsynsrådets afgørelse ikke i sig selv kunne begrunde dørlukning. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) siger, at Tilsynsrådets afgørelse fremover vil indgå i overvejelserne om, hvorvidt en given sag skal behandles for lukkede eller åbne døre.