Skolevæsen

Næste års budget godkendt

Moralsk debat med i slutfase

NØRAGER:Det blev ændringsforslag til næste års budget, der i går aftes kom til at dominere kommunalbestyrelsens andenbehandling og endelige godkendelse af næste års budget i byrådssalen. Deltagerne skulle forholde sig til tre ændringsforslag fra henholdsvis kultur- og socialudvalget og to fra den socialdemokratiske gruppe. Men inden det kom så langt, kom Marinus Abildtrup på venstregruppens vegne med et underændringsforslag til kultur- og socialudvalgets ændringsforslag om at overføre godt 90.000 kroner af de afsatte 235.000 kroner til asfaltering at skolegården på Sortebakkeskolen næste år til driftskontoen for skoleområdet. Ifølge venstregruppens underændringsforslag skal teknik- og miljøudvalget overtage den planlagte asfaltering ved at tilføre udvalgets asfaltkonto 135.000 kroner. De resterende 90.000 kroner skulle derimod tilgå kultur- og socialudvalgets driftskonto for skoleområdet. Poul Erik Larsen (R) havde svært ved at se forskellen mellem K/S-udvalget og venstregruppens ændringsforslag. Af samme grund gik han ind for indtil videre at fastholde de planlagte 235.000 kroner til asfaltering af skolegården. Morten Lem henviste til det socialdemokratiske ændringsforsalg, der går ud på i stedet at bruge de 235.000 kroner til forbedring af trafiksikkerheden omkring især skoleveje. Resultatet af debatten blev en afstemning om venstregruppens underændringsforslag, hvor venstregruppen sammen med borgmester Poul Larsen (K), Holger Pedersen (K), Gitte Rubæk (L) og Ejvind Lassen (L) stemte for forslaget. Imod stemte Morten Lem (S) og Børge Kjær Rasmussen (S) samt Poul Erik Larsen (R), mens Knud Nørgaard (J1) forholdt sig neutral. Afstemningen betød samtidigt, at K/S-udvalget og den socialdemokratiske gruppe trak deres ændringsforslag omkring anvendelse af de planlagte 235.000 kroner på asfaltkontoen. Moral omkring honorarer Sidste ændringsforslag var den socialdemokratiske gruppes forslag om at sløjfe en planlagt honorarforhøjelse på 90.000 kroner om året til folkevalgte, og i stedet bruge beløbet til svømmeundervisning for skoleelever og øget ældrepleje. Børge Kjær Rasmusssen påpegede, at det var umoralsk at kræve yderligere 90.000 kroner i honorar, når det samtidigt har været nødvendigt for kommune at spare på mange andre områder. - Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor skatteborgerne, understregede han. Marinus Abildtrup henviste til, at forhøjelsen af honorarerne til de folkevalgte indgik som en del af konstitueringssaftalen efter kommunalvalget sidste efterår, og at det var helt tilfældigt, at spørgsmålet nu blev drøftet i forbindelse med budgetlægningen. Gitte Rubæk gik også ind for forhøjelsen. - Vi sidder her jo ikke for pengenes skyld, så ville vi jo være helt til grin. Så selvfølgelig skal vi honoreres på en eller anden måde uanset kommunens økonomi, erklærede hun. Ejvind Lasse påpegede, at de ekstra 90.000 kroner også var et spørgsmål om at komme på højde med andre kommuner på området og give almindelige privatansatte lønmodtagere økonomisk mulighed for at deltage i lokalpolitik fremover. Også her mundede den livlige debat ud i en afstemning, hvor et mindretal bestående af Morten Lem (S), Børge Kjær Rasmussen (S) og Knud NØrgaard (J1) var imod en forhøjelse af honoraret, mens de resterende 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen gik ind for den. Dermed var næste års budget uddebateret og godkendt af alle 13 lokalpolitikere i byrådssalen.