Næste års økonomi er på plads

Afstemning var ikke nødvendig, for hele byrådet bakker op om 2009-budgettet for Vesthimmerlands Kommune.

Er Vesthimmerlands Kommunes budget for 2009 godt og fremadrettet, eller er det et sparebudget, som måske endda bygger på en alt for optimistisk tro på, at enderne nok skal nå sammen? Det er der delte meninger om blandt byrådspolitikerne, men ikke desto mindre gik samtlige af dem med i det forlig, der blev indgået for et par uger siden. Derfor var der kun markeringer, men hverken ændringsforslag eller afstemning, da budget 2009 i går blev endeligt vedtaget i byrådet. Skatten vil uændret være 26,9 procent. Kirkeskatten forbliver på 1,18 procent, og landbruget betaler 12,3 promille i grundskyld, mens andre må af med 22,06 promille. - Det er lykkedes at lave et budget, der styrker likviditeten, idet vi lægger 22 millioner kroner i kassen og afdrager mere på gælden end vi låner, fremhævede borgmester Jens Lauritzen (V). Børne- og skoleudvalgsformand Jan Dyregaard glædede sig over, at udvalget omsider har udsigt til at få et anlægsbudget, så der kan komme gang i renovering af skolerne. Forskud på skoledebat Bent Sloth (K) sagde: - Vi er specielt glade for, at der bliver sat gang i en strukturanalyse af skole- og børneområdet. Bedre sent end aldrig. Den analyse ser Søren P. Johansen (S) også frem til: - Vi lægger vægt på, at man ser på skoledistrikterne, og hvordan man skaber bæredygtige skoler. Og vi skal også se på, hvad vi vil gøre med de nedlagte skoler. Det fik Ninni Lodahl Gjessing (R) op af stolen: - Søren P., du foregriber sagens gang. Det er uanstændigt! Der er ingen, der siger, at der skal lukkes skoler. Det handler om at skabe gode løsninger, sagde hun. Jørgen Grøn, der var med som stedfortræder for Torben Duelund (SF), kom også på banen: - Der står intet i aftalen om, at der skal lukkes skoler. Når SF er gået ind i det her, så er det ikke for at nedlægge skoler, men vi kan godt se på skoledistrikterne. - Næste års valgtema kan nemt blive nedlæggelse af én eller flere skoler, og af hensyn til lokalsamfundet skal vi vide, hvad vi gør med nedlagte skoler, gentog Søren P. Johansen. Jens Lauritzen lukkede den del af debatten og henviste til, at det er op til børne- og skoleudvalget at lave et kommissorium for analysen. Det var i øvrigt ikke blot Jørgen Grøn, der var inde som stedfortræder. Hele syv byrådsmedlemmer havde meldt afbud til mødet og var erstattet af suppleanter.