Lokalpolitik

Næste etape handler om transport

Henrik Lund - en nøgleperson i bestræbelserne på at gøre Frederikshavn til en by, der klarer sig med vedvarende energi.arkivfoto: Claus søndberg

Henrik Lund - en nøgleperson i bestræbelserne på at gøre Frederikshavn til en by, der klarer sig med vedvarende energi.arkivfoto: Claus søndberg

FREDERIKSHAVN:”Frederikshavn - Danmarks vedvarende energiby” er et oplæg til diskussion, en vision - til nærmere diskussion og praktisk udmøntning med deraf følgende ændringer. Det er ikke en grydeklar køreplan. - Man skal huske på, at udgangspunktet er, at markere Danmark på verdenskortet for vedvarende energi. Hvor vi har været med helt fremme, men har tabt noget terræn, siger Henrik Lund, professor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning ved Aalborg Universitetscenter. Og et fuld-skala laboratorieforsøg, hvor man anlægger en by på størrelse med Frederikshavn til at være udelukkende forsynet med vedvarende energi, det vil være en markering, der bliver set også ud over kommunegrænsen. Planen blev til under Energy Camp 2006, i løbet af godt og vel to døgn, så den er en slags kvalificeret skud fra hoften på, hvordan man kan gribe det an, hvis man vil gøre en mellemstor dansk provinsby energiuafhængig af omverdenen; i princippet altså. - Vi har valgt at tage de lette ting først, som for eksempel vindmøllerne og solfangeranlægget. Det er ting, der er ret lette at gå til, så man hurtigt kan komme op på, at 40 procent af Frederikshavns energiforsyning kommer fra vedvarende energi, siger Henrik Lund. Hvilket er vigtigt for at skubbe projektet i gang og give nogle hurtige resultater at vise frem - meget gerne til klimatopmødet i 2009, som der i øjeblikket arbejdes heftigt på at få til København. Når de lette gevinster er høstede, så kommer næste etape, hvor den største opgave består i den energi, der bliver brugt til transport. Helt grundlæggende er problemet, at det ikke er sikkert, at en motor, der er bygget til at køre på 100 procent biobrændstof, kan køre på det tilsvarende konventionelle - hvad enten det er benzin eller diesel. Så har man balladen, hvis turen går uden for sognegrænsen: Hvis man ikke kan få tanket op uden for Frederikshavn, så kan man ikke komme længere væk, end at man stadig kan nå hjem igen på den samme tankfuld. - Vi skal ikke ud i nogle usikre tekniske løsninger, der netop kan give den slags problemer. Så hvad transporten angår er det nok mere et spørgsmål om, at få engergiregnestykket til at balancere. Altså at sige, at så længe der bliver produceret lige så meget biobrændstof i Frederikshavn, som der skulle have været brugt, hvis alle kørte udelukkende på det, så er det okay. Og at det så gør mindre, at man er nødt til at bruge noget benzin, der kommer udefra. - I praksis kunne det blive et spørgsmål om at satse på at gøre E85-brændstof tilgængeligt - de flexifuel biler, der kan køre på det, kan også køre på almindelig benzin, og så har man løst problemet på kort sigt, siger Henrik Lund. På længere sigt er løsningen at brede det vedvarende energikoncept ud til hele Danmark - hvilket er en vigtig pointe med projektet i Frederikshavn. - Det skal ende med nogle løsninger, der kan bruges bredt, så man kan forsyne hele Danmark med vedvarende energi, siger Henrik Lund. Når dén dag kommer vil biler, der kører på ren biobrændstof være en mulighed, idet man da vil kunne tanke over hele landet, men der er dog et problem. - Hvis man vil dække hele Danmarks transportbehov med biobrændstoffer, så har vi ikke landbrugsjord nok herhjemme, så der skal også bruges elbiler, siger Henrik Lund.