Næste gang får de et varsel

Kommunen lover bedre information til berørte butiksejere

ARDEN:- Pludselig holdt gravemaskinen kun 30 centimeter fra min dørmåtte. Lillian Nøhr, som driver Hos Nøhr på hjørnet af Vestergade og Skovvej, havde gerne undværet forskrækkelsen den dag sidst i august, hvor kommunen tog fat på at lægge nye kloakledninger i de centrale bygader. - Jeg anede simpelt hen ikke, at de skulle igang med at grave, siger hun. Samme oplevelse havde parret Lars Præcius og Jeanne Debes, som driver nabobutikken Ungerne. - Havde man så bare valgt at informere de berørte lejemål direkte i stedet for at nøjes med en annonce i Rold Skov Bladet, siger Lars Præcius, som ikke havde kendskab til borgermødet om samme sag. - Man bør tænke på, at vi som nyetablerede butikker med fuld belåning på varelageret er følsomme over for ændringer i trafikbilledet. Vi føler det som mangel på respekt, at man ikke i god tid varsler os skriftligt, så vi kan disponere derefter. Halvdelen af byens parkeringspladser var lige pludselig væk, Havde det ramt os under julehandelen, ville en uvarslet opgravning nemt kunne tage livet af en butik som vores, siger Lars Præcius. - Nej. Vi har ikke sendt et brev til hver enkelt af de berørte lodsejere. Vi valgte selvsamme fremgangsmåde, som ikke gav problemer, da vi kloakerede i Vebbestrup og Valsgaard. fortæller teknisk chef Jens Dalgaard. -Men vi lytter bestemt til kritikken og vil gerne sende et skriftlig varsel næste gang, lover han. Det igangværende kloakarbejde slutter inden nytår.Opgaven går ud på at separere spildevand og regnvand i hver sin ledning - akkurat som i resten af kommunen. Skovvej/Bluhmesgade afsluttes i uge 47. Derefter tager man fat på Bluhmesgade på strækningen ned mod DagligBrugsen. Lige inden vinter lægges asfalt på. Fra marts frem til juli tager man fat på fremtidens vejbelægning. De 1,5 mill. kroner på budget 2006 rækker kun til en tørn på Vestergade fra bageren til perronen samt Jernbanegade til Bluhmesgade. Budgetlægning vil vise, om der bliver råd til mere ny vejbelægning i den resterende del af bykernen.