EMNER

Næste skridt mod totalitær stat

De danskere, der ikke har smidt den såkaldte forfatningstraktat eller EU-grundlov i skraldespanden, kan lige slå op og se, hvad der står på side 16, artikel 10, stk. 1 og 2 om "EU-retten":

"Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem for medlemsstaternes ret." Her forsvinder Danmarks Riges Grundlov. "Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af forfatningen eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne." Med andre ord: EU dikterer alt i medlemsstaterne. Vores grundlov og enhver anden ret i Danmark forsvinder og erstattes af EUs diktater. Dette er alt, hvad du behøver at vide, og resten kan du godt smide ud. EU's nye grundlov står over alt og er næste skridt på vejen mod en totalitær europæisk enhedsstat. EUs virkelige forfatning står i syv ton EU-publikationer om "racisme og fremmedhad", hvor Europas omdannelse til en dampende multietnisk suppegryde med europæerne som anden klasses borgere beskrives. Publikationerne udsendes gratis af Folketingets EU-oplysning, Christiansborg, 1240 København K, men ikke en eneste avis tør røre ved dem, for det ville indebære, at man kaldte Europa-unionen for en racistisk, antihvid propagandacentral. En slags europæisk Ku Klux Klan med muslimsk lagen over hovedet og marxistisk opbakning.