Lokalpolitik

Næste station: Hjørring Øst

Nyt standsningssted for togene ved Super Best ved Frederikshavnsvej.

Trafikstyrelsen mener at det vil være en smart idé at lave et nyt "trinbræt" i Hjørring, så det bliver nemmere for uddannelsessøgende at komme i skole og for personale, patienter og pårørende at komme til og fra Hjørring Sygehus med tog. Det synes politikerne i teknik- og miljøudvalget også lyder som en rigtig god idé, og de har netop besluttet sig for at bede Trafikstyrelsen om at tage fat på planlægningen. - Vi håber virkelig det kan lade sig gøre - at de kan finde økonomien til det. Det vil være en stor fordel. Og vi håber Hirtshalsbanen kan blive koblet på også, siger Jørgen Bing (SF), formand for teknik- og miljøudvalget. Hvis den nye station også skal benyttes af Hirtshalsbanen, skal der anlægges dobbeltspor på standsningsstedet, men det er der også plads nok til, mener man i Hjørring Kommune. - Stationen skal ligge ved Super Best ved Frederikshavnsvej. Der bliver sådan en "kiss- and goodbyeplads" i det ene hjørne af p-pladsen ved storkøb, fortæller Jørgen Bing. Teknik- og miljøudvalget har ikke overvejet, om et nyt standsningssted for togene vil få konsekvenser for bybusserne, der i dag transporterer nogle passagerer fra stationen til uddannelsesinstitutioner m.v. omkring Frederikshavnsvej. - Jeg kan da se, at mange i dag vælger at gå inde fra stationen og ud til uddannelsesinstitutionerne, påpeger Jørgen Bing. Fra kommunalt hold forventer man, at standsningsstedet Hjørring Øst også vil understøtte byudviklingspotentialet i området. At dømme efter sagsfremstillingen til teknik- og miljøudvalget er der ikke noget, der taler imod endnu en togstation i Hjørring, men byrådet skal forvente at der bliver nogle udgifter til at anlægge nye p-pladser, stier m.v.