Næste stop byretten

Enigt byråd bakkede bevillingsnævnet op

AALBORG: - Det er brandærgerligt, at det er nødvendigt at tage spritten fra Fedtebrød, for stedet har virkelig skabt et miljø for undergrundsmusikken. Ordene fra rådmand Henrik Thomsen (SF) var det nærmeste, værtshuset Fedtebrød på Østerbro og dets restauratør Bent O. Rasmussen kom på kommunal sympati, da et enigt byråd mandag bakkede bevillingsnævnet op: Fedtebrød skal af med såvel spiritus- som kl. 02-bevillingen. Årsag: ved et kontrolbesøg 25. juli observerede politiet en handel, hvor en tjener solgte hash til en gæst, ligesom der bagefter blev fundet en klump hash bag disken. Episoden fandt sted mindre end fire måneder efter, at Fedtebrød fik en advarsel for en lignende sag. En uge senere besluttede bevillingsnævnet at stoppe såvel spiritussalg som bevillingen til at have åbent til kl. 02. Bent O. Rasmussen klagede over afgørelsen, og da sådan en klage har opsættende virkning, må Fedtebrød fortsat sælge øl og spiritus, ligesom værtshuset kan holde åbent til kl. 02. Sådan bliver det også i den kommende tid, trods byrådets enige afgørelse. Som det næste formelle skridt skal bevillingsnævnet sende sagen til politimesteren, der vil bringe den for byretten. Og indtil retten har talt, betyder den opsættende virkning, at Fedtebrød kan holde længe åbent samt sælge øl og spiritus. Det støder Rainer Dannemare, konservativt medlem af Aalborg Byråd: - Jeg er pikeret over, at Fedtebrød stadig har åbent. Den opsættende virkning er stødende. Også Inge Ibsen Fomcenco (KRF) var uden tvivl i sit sind: - Det vil være ønskeligt, om det nu fører til lukning af Fedtebrød. Preben Pedersen (R) håbede, at sagen vil få bevillingsnævnet til at være mere restriktiv og konsekvent: - Det skal ikke være sådan, at nogen føler sig mere forfulgt end andre. Også andre værtshuse har jo fået advarsler. Samtidig ærgrer jeg mig over, at stedet ikke er administreret bedre, for der har opfyldt et behov for plads til græsrodsmusik. Peter Reinau (V), der også har plads i bevillingsnævnet, mente at sagen talte for sig selv, når Fedtebrød i forvejen havde en advarsel: - Jeg tror, at offentligheden vil undre sig, hvis bevillingsnævnet ikke reagerede. Det er ganske enkelt forbudt at sælge og besidde euforiserende stoffer, herunder hash. beukel