Næste stop folke- pension?

Dæmoniseringen af de grupper i befolkningen, som ikke i nævneværdig grad kan tage til økonomisk genmæle over for Lars Løkkes bidragsjagt til skattelettelser, fortsætter.

Først var det de arbejdsløse, der med Claus Hjorts evindelige stigende kontrol og udsigtsløs amatøraktivering af arbejdsløse, samt en halvering af dagpengelængden, der måtte holde for. Dagpengene blev engang betalt via Arbejdsmarkedsfonden, en nu forsvunden fondm der i 2008 var i overskud mht. efterløn og dagpenge. Nu er det efterlønnerne, som Løkke påstår koster samfundet/regeringen ca. 16 mia. kr., selvom samme Løkke og tidligere Fogh har givet tre gange det nævnte tal for "efterlønsudgiften" i skattelettelser til andre end regeringens hadegrupper. Hvad med den omsætning efterlønnerne generer i samfundet i form af bl.a. momsindtægter, er den regnet med i de opgivne udgifter på 16 milliarder? Mange på f.eks. tjenestemandspension bliver modregnet i efterlønnen herunder folketingsvalgte (måske), så staten skal alligevel af med de samme penge de måske vil spare i efterlønnen. Arbejdsmarkedsfonden var også tidligere grundlaget for efterlønnen. Så jeg mener Lars Lykkes udgifts tal for efterlønnere må være markant lavere. Næste stop stop vil så naturligvis være folkepensionen senere i år. Den har samfundet ifølge regeringens indbildte tanker jo heller ikke råd til fremover. Det, Danmark trænger til, er friske øjne på ovenstående, så kan det være det bliver til at leve i dette skønne land, uden regeringsvalgt dæmonisering og ydmygelser. Får vi ikke disse friske øjne snart, vil regeringens afvikling af efterlønnen og dagpenge stadig gå til nye skattelettelser ifølge den nylige konservative valgannonce i år. Når så skattelettelserne når 100 pct. ja så er der heldigvis ikke brug for den blå blok mere.