EMNER

Næste stop uniformer?

Opildnet ved tanken om, at langt, langt det meste af den politiske debat i Danmark i de seneste uger har handlet om tørklæder og især om forbud mod brug af tørklæder i de danske retssale – bare for det tilfælde, at der en dag ad åre skulle dukke en dommer af muslimsk herkomst op i retten – er Dansk Folkeparti parat til at gå langt videre. Ifølge udlændinge- og integrationsordfører Peter Skaarup er det i hvert fald meningen, at det offentlige rum skal renses for alt, hvad der minder om religiøse og politiske symboler. Partiet arbejder nemlig på et vidtgående beslutningsforslag, der skal gøre det ulovligt for blandt andre skolelærere, hjemmehjælpere, sygeplejersker og jordemødre at udstyre sig med noget som helst, der bare kan minde den mindste smule om politiske og religiøse symboler. Udover tørklæder mener Peter Skaarup, at det ikke skal være tilladt for eksempelvis en lærer af gå rundt med en T-shirt med et budskab som eksempelvis "Stem på De Radikale", for "det hører sig ikke til, når man arbejder i en borgervendt funktion", som han siger. Først og fremmest kan man altid rejse det spørgsmål, hvor detaljeret Christiansborg-politikerne egentlig skal lovgive – og om der da slet ikke skal være noget, som alene er op til den enkelte skole (og andre offentlige institutioner) selv at tage stilling til og afgøre? Ud fra en rent praktisk synsvinkel giver det god mening at beslutte sig for ensartet og nemt genkendelig påklædning for eksempelvis politi, togpersonale og postvæsen – men ellers ligger Dansk Folkepartis udspil egentlig kun få skridt fra at ville indføre uniformer til andre grupper af offentlige ansatte. Hvordan ellers sikre en total renselse for politiske og religiøse symboler? Og i øvrigt: Hvori ligger garantien for, at et forbud – som ikke alle kan se det indlysende i – ikke vil udløse et væld af grænsetilfælde, hvor nogle danskere vil vælge at gå iklædt noget, som godt kan tolkes i retning af politiske eller religiøse signaler uden nødvendigvis at være det? Men vi skal måske have et T-shirt-politi?