Næstekærlighed?

De gode præster i Dansk Folkeparti, Jesper Langballe og Søren Krarup, burde læse en ekstra gang i folkekirkens bekendelsesgrundlag, fastsat i Danske Lov 1683.

Der står om præsternes prædiken, som forlanger, at de "skulle holde sig fra allehaande Skjælden og Forhaanelse, saa at De ingen røre ved Navn", og de "skulle vare sig, at De intet af Deres private Affekter eller Has paa det hellige Sted tale og fremføre og saaledes sig selv hævne". Folkekirkens status er beskyttet af Grundloven, men har er bekendelsesgrundlag helt tilbage fra 1683. Hvis man ser på, hvordan Jesper Langballe og Søren Krarup i den grad holder en populistisk "skjælden", burde de stå til ansvar for deres udtalelser. De burde stå til ansvar for det danske folk om en offentlig afstandtagen fra had mod andre trosretninger og være foregangsbillede for et næstekærligt budskab. At kalde sig selv præst i den danske folkekirke med så stort mangel på respekt for andres trosretninger, for slet ikke at tale om at nævne menneskesyn om at elske sin næste, er i bedste fald et karakterbrud. Som det er i dag, udtaler Jesper Langballe og Søren Krarup sig som offentlige personer og burde være en kende mere ydmyge over for mennesker, der ikke er enige med dem, men ufrivilligt er med til at betale deres løn.