Næsten 100 kunstvenner

Kunst 1. marts 2003 07:00

NØRHALNE: Medlemstallet forsætter med at stige hos IFN's kunstvenner, som nu er oppe på 98 medlemmer. Det er fem flere end sidste år, kunne formanden Vibeke Leighton Jensen oplyse på generalforsamlingen i Fremad Nørhalnes klubhus. - Når vi er samlet igen om et år, er jeg overbevist om, at vi er fkere end 100 medlemmer. Vi er meget tilfredse med at have så mange medlemmer og er lidt stolte over at så mange bakker op omkring foreningen, sagde hun. Det er 10 år siden, IFN's Kunstvenner blev startet, og ingen kunne forudse, det ville udvikle sig til de mange udstillinger og et stort arrangemenet som "Nørhalne Viser Kunst" med over 2000 besøgende, oplyste hun. Og om et par uger har kunstvennerne "Kunst og gymnastik", når Fremad Nørhalne har den årlige gymnastikopvisning. - De sidste tre år har skolernes kunstforening i Vestvendsyssels åbningsudstilling været i Nørhalne Hallen, men den er i år flyttet til Fjerritslev, sagde formanden. Derfor kan der bruges flere ressourcer på "Nørhalne viser kunst", og Vibeke Leighton opfordrede til at komme med ideer til arrangementet. Kasserer Niels Frederiksen gennemgik regnskabet med et overskud på 3.287 kr og en formue på 8.695 kr. Største indtægt var kontingent på 9.800 kr og overskud på 5.143 kr på Nørhalne Viser Kunst i 2002. Bestyrelsen havde bedt om at få vedtægterne ændret på to punkter. Det ene var, at bestyrelsen blev udvidet til syv medlemmer for at få flere til at tage del i arbejdet.Det andet var, at foreningen skal have lov til at opbygge en kapital, og derfor skulle passusen om, at den ikke må have en formue på over 10.000 kr. slettes. Baggrunden er, at omsætningen og derved også den økonomiske risiko ved "Nørhalne viser kunst" vil stige. Begge forslag blev vedtaget. Til bestyrelsen blev Lone Simonsen nyvalgt til den ekstra plads i bestyrelsen, og der var genvalg af Vibeke Leighton, Margit Nielsen og Bente Saabye til bestyrelsen. Jens Sejling blev genvalg som revisor og Bent Pedersen, som revisorsuppleant. Efter generalforsamlingen var der lodtrækning om otte kunstværker, og de blev udtrukket til Sonja Bertelsen, Biersted, Andreas Søndergaard, Valby, Kirsten Frandsen, Aalborg, Bent Bjerre, Nørhalne, Inga Bjerre, Nørhalne, Jette Nielsen, Nørhalne, Jonna Nielsen, Nørhalne og Berit Andersen, Nørhalne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...