Aalborg

Næsten 500 medlemmer

Aalborg BST-center Aps er ligesom landets øvrige BST-centre en privat rådgivningsvirksomhed. 499 medlemsvirksomheder med tilsammen 10.942 ansatte. I Nordjylland findes endvidere BST-centre i Skagen/Frederikshavn, Vesthimmerland og omkring Mariager Fjord. Aalborg BST-center har formaliseret samarbejde med Nordjyllands Amts BST i Støvring og Aalborg Portland Miljø BST. Desuden huses Nordjyllands Amts Center for sunde arbejdspladser på centrets adresse i Jernbanegade. Over to tredjedele af omsætningen kommer fra medlemsvirksomhedernes kontingenter, mens indtægtsdækkede aktiviteter i form af konsulentarbejde, projekter og arbejdsmiljøuddannelse tegner sig for en fjerdedel. Regnskabsmæssigt kom Aalborg BST-center ud af 2002 med et overskud på 548 kroner. Nyhedsbrevet "NYT fra Aalborg BST-center" og hjemmesiden www.aalborgbst.dk giver nærmere oplysninger om centrets virke.