Lokalpolitik

Næsten fire år med skelstrid

Det kan nytte noget at holde på sin ret

LENDUM:At have ret og kende sandheden er ikke det samme som at alle andre er enige, og for Alma D. Jensen, Tårsvej 41, har det krævet næsten fire år, inden hun fik landsrettens endelige ord for, at hendes udlægning i en skelsag er den rigtige. - Jeg vil gerne stå frem, så almindelige mennesker kan se, at det kan nytte noget. Jeg tror det er vigtigt, at sådan noget, som jeg har været udsat for, kommer frem, men det kræver et godt bagland for at stå det igennem, siger Alma Jensen, som har haft god støtte hos sin familie, når problemer med den fortsatte strid om naboskel og krotilbygning skulle vendes. Uenig om tegning - Allerede da de begyndte at grave ud i efteråret 2000, tænkte jeg, at der måske var noget galt, og da de mellem jul og nytår begyndte at støbe til et gulvareal, så kunne jeg se, at der var noget galt. Jeg gik ind til Tom, men han sagde, at der ikke blev lavet noget, som ikke var på den tegning, som jeg tidligere havde godkendt. Det viste sig senere, at der var noget på tegningen, som jeg ikke havde set, fortæller Alma Jensen. Finde løsning sammen Hun var flere gange inde hos naboen, der havde travlt i sin forretning, men lovede at kigge over til hende. - Jeg sagde til Tom: "Jeg ikke er ude på at genere dig eller stoppe dit byggeri, men før du går videre, skal vi to have fundet en løsning sammen. Og det vil jeg være med til, men du skal komme ind og snakke med mig," forklarer Alma Jensen. Men naboen kom aldrig over. Kommunen kontaktet Efter at have snakket med en bror ringede hun den 16. januar 2001 til teknisk forvaltning, hvor sagsbehandleren lovede at tale med kroejeren. Efterfølgende var der flere kontakter med kommunen. - Jeg følte nok, at jeg fik en sludder for en sladder, tilføjer Alma Jensen, der den 28. februar 2001 så en trævæg blive rejst langs hendes garage. Derefter kontaktede hun Advokatvagten og kommunen, og den 14. marts havde Alma Jensen sammen med en bror et møde med daværende udvalgsformand Kurt Jensen og teknisk chef Staffan Kull. Her slog Kurt Jensen i bordet og sagde, at den sag skulle der gøres noget ved. Landinspektører ud Kommunen talte med kroejer Tom Juul Nielsen, og den 15. marts sendte teknisk forvaltning et brev til kroejeren med en meddelelse om, at kommunen havde bestemt, at naboskellet skal afsættes af en landinspektør. - Jeg har noteret, at der kom en ud den 20. marts, og han fandt ud af at byggeriet gik langt over skel. Tom og jeg blev kaldt ud, og der blev snakket om en løsning kunne være, at jeg solgte jordstykket. Jeg sagde det vil jeg snakke med mit bagland om, fortæller Alma Jensen. Senere den dag mødte hun Tom på Tårsvej, og ifølge Alma Jensen blev hun i vidners påhør verbalt overfaldet. Forskellige tilbud - To dage efter kom der et tilbud på jord med en pris på, hvad den var værd, men det tilbud arkiverede jeg. Jorden var ikke til salg mere, forklarer Alma Jensen, der bladrer videre i sin kalender fra dengang og standser ved den 14. april 2001. - Murermester Erland Andersen kom herind, fordi han ville vise en skelpæl, der stod nede mellem nogle fældede træer langs bækken. Jeg sagde nåh, ja. Bagefter spurgte han mig, om problemet kunne løses ved, at jeg får en ny carport, fortæller hun. Det var hun ikke interesseret i, og ifølge Alma Jensen blev hun "truet" med en skelforretning. - Murermesteren sagde: "Den kan koste dig 100.000 kr. Har du råd til det." Jeg sagde bare ja, det har jeg, fortsætter hun. Skelforretning Det var ved den senere skelforretning at hun fik at vide, at når et skel ligger ude i et vandløb, så sættes skelpæle oppe ved kanten af vandløbet. Den 30. april blev hun kontaktet af arkitekt Jørgen Toft Jensen, der ville invitere hende på kaffe. Han ville også invitere en tømrermester med. - Han ville hjælpe Tom med at finde en løsning. Men jeg sagde: "Glem det". Nu bliver sagen overgivet til en advokat, siger Alma Jensen. Borgmester ringede En uges tid efter byretsdommen den 9. september 2003 blev hun ringet op af borgmester Søren Risager. - Han sagde, at han var blevet kontaktet af Tom Juul Nielsen, og borgmesteren spurgte om jeg ville komme personligt til et møde, og at jeg kunne tage et familiemedlem eller en ven med. Men da jeg sagde, at jeg ville tage min advokat med, så ville han alligevel ikke lave et møde. Jeg undrede mig meget over, hvorfor han blandede sig i det, siger Alma Jensen.