EMNER

Næsten hele menighedsrådet skiftet ud

ØLAND:Næsten alle pladserne i Øland menighedsråd bliver besat af nye ansigter. Kun Mogens Christian Wiese er genganger fra det tidligere menighedsråd. - Jeg var ikke på noget tidspunkt blevet spurgt, om jeg ville genopstille til menighedsrådet. Derfor valgte jeg sammen med syv andre at opstille en liste, fortæller Mogens Christian Wiese. Listen blev afleveret tirsdag eftermiddag, kun få timer inden fristen for at opstille udløb, men allerede onsdag morgen modtog Mogens Christian Wiese besked om, at hans liste er valgt, da der ikke er andre lister. - Jeg ved ikke, om de andre i det nuværende menighedsråd ikke havde planer om at stille op, eller om de har valgt at trække deres liste, da vi afleverede vores, siger han. Mogens Christian Wiese håber, at et nyt menighedsråd kan få lidt mere gang i kirkelivet på Øland. Han fortæller, at det har været småt med arrangementer det seneste års tid, men at der nu skal ske noget mere. - Vi skal have flere arrangementer. Vi skal arrangere kirkekoncerter og foredrag, og vi skal have hyggeaftener i sognegården. Vi vil også fortsætte med den legestue, som Hanne Vestergaard tog initiativ til, fortæller Mogens Christian Wiese, som roser Hanne Vestergaard for en stor indsats gennem de seneste 20 år i menighedsrådet. Mogens Christian Wiese fortæller, at der endnu ikke er lagt detaljerede planer for aktiviteterne, da gruppen kun har holdt et enkelt møde, og det var for at få opstillingen til valget på plads. - Vi glæder os til at komme i gang, og vi har en rigtig god liste. Medlemmerne er spredt over hele Øland, og der er lige mange kvinder og mænd. Nu håber vi bare, at beboerne på Øland vil støtte op om arrangementerne, men det tror jeg, at de vil, siger Wiese. Den nuværende menighedsrådsformand, Hanne Vestergaard, har ingen kommentarer og ønsker ikke at fortælle hvorofor hun stopper. - Det er en privat sag, siger Hane Vestergaard. Heller ikke i de øvrige sogne i kommunen bliver der kampvalg. De ny menighedsråd, som begynder arbejdet 1. søndag i advent, ser således ud: Øland: Mogens Christian Wiese Anette Skytt Poulsen Poul Jensen Jette Lene Vestergaard Orla Højmark Bodil Andersen Suppleanter: Hanne Johnsted Niels Kjær Torslev: Jonna Madsen Erling Jensen Børge Christiansen Knud Erik Bæk Kirsten Steffensen Ole Larsen Suppleanter: Ulla Christensen Katrine Madsen Ø. Svenstrup: Leo Knudsen Grethe Mosgaard Jens Evald Klitgaard Hanne Bisgaard Anita Møller Madsen Jytte Langgaard Suppleanter: Gurli Mose Pedersen Kristian Kronborg Jørn Kjær Lerup: Poul Kr. Thomsen Ove Kildahl Elisabeth Nielsen Svend Aage Thomsen Lone Vang Phillipsen Knud Olav Christiansen Suppleanter: Peder Kjærulff Heidi Jensen Brovst: Ellen Nørmølle Inger Thunbo Helga Sørensen Inge Ralbjerg Karina Frydenstrand Per Dybdahl Andersen Helge Langballe Vera Konnerup Arne Christensen Suppleanter: Lone Færch Gerda Nielsen Langeslund: Ove Jensen Inger Lisse Kjærgaard Jes Reiner Pedersen Jørgen Jensen Jonna Krista Thorsen Bernt Evald Hansen Sigrid Guldberg Madsen Suppleanter: Grethe Andersen Dorte Skole Sigrid Pedersen Inger Pedersen Tranum: Grethe Bundgård Christensen Jytte Kristensen Søren Jensen Jonna S. Andersen Peter Rasmussen Inge Marie Lund Suppleanter: Lene Bundgård Kristensen Jette Kristensen Dan Kristensen Koldmose: Hanne Lambertsen Bjarne Dahl Lene Thellufsen Heidi Pedersen Frede Jacobsen Berit Levisen Suppleant: Doris Johansen