Næsten OK til lægevagt

Medlemmerne af Hjørring Kommunes sundheds-, ældre- og handicapudvalg kan godt generelt tilslutte sig et forslag til en ændring af lægevagten og akutberedskabet i Region Nordjylland.

Men man er kritiske overfor, at der i fremtiden ikke vil være vagtlæger til at køre ud til patienterne. - Lægevagtens svaghed er, at det er den syge, der skal lade sig transportere til lægen. Det gælder også de meget syge og plejehjemspatienter, og det kan godt være vanskeligt, siger udvalgets formand, Jørn E. Christiansen (SF). Hjørring Kommune henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at få undersøgt, hvordan terminale patienter skal transporteres. - Vi er nødt til at finde en eller anden god transportform siger Jørn E. Christiansen. Det er mange mennesker, der henvender sig til lægevagten i Hjørring. Fra . januar til 31. august sidste år var tallet 17.911. I øjeblikket har lægevagten flere læger på arbejde i dagtiden og om aftenen, mens der kun er en om natten, suppleret med en vagtlæge, der kører ud til syge borgere. I det nye system, som altså nu er til høring i kommunerne, skal der været et større samarbejde mellem vagtlægerne og sygehuset. Der skal for eksempel være fælles venterum og fælles personale. Fremover skal der ansættes sygeplejersker til lægevagten.