Næsten sikker is

Der mangler nogle centimeter is, før søerne kan bruges

Snart kan der skøjtes flere steder i kommunen, men isen skal være mindst 15 cm tyk. I andre kommuner er kravet 13 cm - i København 18 cm. Færdes man på isen alligevel risikerer man at få en bøde af politiet.Foto: Kim Dahl Hansen

Snart kan der skøjtes flere steder i kommunen, men isen skal være mindst 15 cm tyk. I andre kommuner er kravet 13 cm - i København 18 cm. Færdes man på isen alligevel risikerer man at få en bøde af politiet.Foto: Kim Dahl Hansen

I tider med global opvarmning er det ikke hvert år, der har været mulighed for at skøjte på søerne. Op til weekenden målte Park og Vej isen i Brønderslev Kommunes søer til ca. 10 cm - så skiltene med "Isen er usikker" kunne endnu ikke dækkes til. - Vi borer ned til vandet - først når der er 15 cm, regnes isen for sikker. Det er nok bladene under sneen, der forhindrer søen i at fryse tilstrækkeligt. Vi fejer isen fri for sne, når den er tyk nok - senere regner vi med at sætte lys op i rododendronparken, forklarer kommunens driftsleder Finn Bjerning. Han regner dog med, at det bliver muligt at skøjte sikkert de fleste steder i den kommende uge. - Frosten fortsætter i næste uge, så skøjtning nok bliver sikkert engang i ugens løb. Foruden Hedelund og den nye sø ved Ådalen bliver der nok også mulighed for at skøjte på den nye sø ved det nye boligområde i Jerslev. På søerne i Hjallerup: Bag traktormuseet og ved anlægget. Og søen ved Dronninglund Slot fejes også. Derimod er der kilder og understrøm i Klokkerholm Møllesø. - Her er det lauget, der bedst ved, hvornår det er sikkert. På samme måde kan der kun skøjtes mellem broerne i Hedelund - området ved kilden er spærret af. Finn Bjerning er dog mest optaget af, hvornår det bliver tøvejr. Ikke så meget på grund af isens sikkerhed, men trafiksikkerheden. - Kommunen har ansvaret for 1000 km veje. Vi har haft 30 mand ude og køre med snerydning og saltning i mange dage og nætter. Flere dage har fygning nødvendiggjort en øget indsats. I næste uge skulle det blæse og sne mindre, så vi undgår fygning.dving