Næstformand tager til genmæle

Klager plejer egne interesser

LØNSTRUP:Det kommer bag på næstformanden i Hjørring Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Svennning Christensen (V), Lønstrup, at Svend Bjørnager, lodsejer på Sundet i Lønstrup, er utilfreds med proceduren omkring dispensationen til byggeriet af et nyt sommerhus på en grund på Sundet i Lønstrup. Svend Bjørnager har overfor NORDJYSKE givet udtryk for, at der er forskel på sagsbehandlingen i analoge sager. Byggesagen på Sundet var kun til nabohøring, mens dispensationer til et sommerhusbyggeri på en gund i Vesterklit, som Svend Bjørnager er medejer af, blev sendt til høring i Foreningssamvirket, ligesom der blev krævet en visualisering af byggeriet. - Der er ingen tvivl om, at der er byggeret på grunden på Sundet, og det har man vidst længe. Grunden har været ejet af Rødovre Kommune, der har solgt den videre, siger Svenning Christensen. - Teknik- og miljøudvalget har givet en ganske lille dispensation, nemlig til et kobbertag på en veranda og til farven på huset. Vi har ydermere været så restriktive, at vi har meddelt ejeren, at der ikke fremover vil blive givet dispensation, heller ikke til til- eller udbygninger, siger Svenning Christensen, der mener, at det nye hus falder godt ind i det øvrige byggeri på Sundet. - Udvalgsformanden Ole Ørnbøl (S), har til avisen sagt, at han respekterer "vagthundene" i Lønstrup, for mig ser det ud til, at Svend Bjørnager er vagthund i eget hundehus, fordi det nye hus vil tage udsigt fra hans eget hus på Sundet, udtaler Svenning Christensen.