EMNER

Næstformanden blev væltet

Peder Broberg udtalte sig til Thisted Dagblad før fredagens generalforsamling i Vorupør Kraftvarmeværk - det skulle han nok ikke have gjort

Til sidst blev Aage Sørensens formandsberetning på Vorupør Kraftvarmeværks generalforsamling godkendt. Arkivfoto

Til sidst blev Aage Sørensens formandsberetning på Vorupør Kraftvarmeværks generalforsamling godkendt. Arkivfoto

Fredagens med spænding imødesete generalforsamling i Vorupør Kraftvarmeværk blev et tilløbsstykke, da 60 stemmeberettigede mødte op til en seance, der varede til kort efter klokken 22. Allerede i onsdagens udgave af Thisted Dagblad udtalte næstformand Peder Broberg, at det var kommet ham for øre, at der var ved at forme sig en opposition til den daværende bestyrelse, der var utilfreds med varmepriserne og den nye fordeling af de faste afgifter blandt værkets 338 andelshavere. Det fik Peder Broberg tørt på for at have gjort. - Også bestyrelsen tilkendegav, at mine udtalelser var fremkommet uden deres viden. Alligevel holder jeg fast i, at alt, hvad jeg sagde til avisen, står jeg ved. Bortset fra en lille fejl fra min side, som jeg også beklagede. Værkets gæld er ikke på 20 mio. kroner, men på godt og vel 10 mio. kroner. Så her påtager jeg mig skylden, siger Peder Broberg, der ikke blev genvalgt ved det efterfølgende bestyrelsesvalg. Her kom det nemlig til en kampafstemning mellem Peder Broberg og værkets mangeårige formand, byrådsmedlem Jørgen Andersen (V), der vandt kampafstemningen mod Peder Broberg med stemmerne 36-28. Helt slipper Peder Broberg dog ikke bestyrelsestøjlerne, da han senere blev valgt som første suppleant til bestyrelsen. Der blev gået til hinanden Peder Broberg fortæller, at der på generalforsamlingen blev gået hårdt til hinanden, og at der var en del diskussioner frem og tilbage. - Alligevel endte det med, at formand Aage Sørensens beretning blev godkendt. I modsætning til Peter Broberg opnåede Aage Sørensen i øvrigt genvalg til bestyrelsen. Udover diskussionen om varmepriserne og opmålinger, vedtog generalforsamlingen også et sæt nye vedtægter, der skal godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling senere. De nye vedtægter, der er forhåndsgodkendt af Thisted Kommune, skal erstatte de hidtidige, der er forældede.