EMNER

Næstsidst i Nordjylland

Kun Nibe Kommune har veje, der er ringere end Dronninglunds, viser rapport

DRONNINGLUND:Vejene i Dronninglund Kommune indtager en lidet flatterende næstsidsteplads blandt de 12 nordjyske kommuner, der er med i SAMKOM's nyligt udkomne oversigt overde kommunale vejes tilstand i ialt124 danske kommuner. Nibe er den eneste nordjyske kommune, der ifølge undersøgelsen har ringere veje end Dronninglund. SAMKOM's - et samarbejde om kommuneveje- liste giver et billede af vejforholdene på to måder ud fra tal, der er indhentet gennem hele 2003 om kommunevejenes belægning. Et strukturelt indeks, der fortæller noget om, hvor stærk vejbanen er under overfladen - altså vejens bæreevne. Et andet indeks, det funktionelle, fortæller en anden historie, nemlig noget om, hvordan brugeren af vejen formentlig opfattervejbanens kvalitet. Ringe kvalitet kan skyldes eksempelvis lapper og huller. Dårlig i to kategorier Dronninglund Kommunes veje scorer lave karakterer i begge dele. På en skala fra et til ti får de lokale vejstrækninger en totalkarakter på henholdsvis 6,0 for bæreevnen og 6,9 for vejens kørekvalitet. I alt 106 kommuner har leveret et datamateriale, der berettiger dem til en samlet karakter i undersøgelsen. Af disse kommuner scorer blot fire kommuner en samlet karakter, der er lavere end Dronninglunds. Det giver den lokale vejbelægning en 102. plads ud af 106 undersøgte kommuner. Ekspertens vurdering I vejdirektoratet, som har været med til at udarbejde undersøgelsen, kender cand. scient. Mette Dam Mikkelsen ikke den konkrete årsag til det lave karaktergennemsnit i Dronninglund, men på et mere generelt plan fortæller hun: - Selvfølgelig er der en reel forskel på karakterne 6 og 9. Et karaktergennemsnit på 6 kan man sagtens koble sammen med den begrundelse vi har på netop den karakter i rapporten, siger Mette Dam Mikkelsen. Hun henviser til rapportens ordlyd om, at et seks-tal gives til "et vejnet, hvor en del (ca. 20-30 %) er skadesfrit, mens en lidt større del (40-50 %) er lidt skadet og (20-30 %) er jævnt skadet. Den resterende del af vejnettet (ca. 5 %) er meget skadet.