Næstsidste mand i den sorte gryde

En af hovedmændene i den store narkosag i det sydøstlige Himmerland blev i går idømt tre års fængsel

TERNDRUP:Det var udsigten til at tjene nogle hurtige penge og spændingen, der i sommeren 2001 fik 20-årige Kenneth Molin, Hobro, til at begynde at handle med amfetamin, ecstasy og kokain. Det fortalte han i retten i Terndrup i går, hvor han som 21-årig og efter næsten ni måneder i varetægtsfængsel blev idømt en fængselsstraf på tre år for at have købt og videresolgt 668 gram amfetamin, 865 esctasypiller og 15 gram kokain. Dommen har sammenhæng med den omfattende narkosag i det sydøstlige Himmerland, der har ført til domfældelse af omkring 30 unge mænd, der tilsammen skal afsone mere end 40 års fængsel. Strid om narkomængde Gårsdagens retsmøde var den første domsmandssag i sagskomplekset, der hidtil overvejende er blevet afklaret som tilståelsessager for lukkede døre. Det skyldes, at anklagemyndigheden og Kenneth Molin ikke har kunnet blive enige om, hvor meget narko han har handlet med. Det, at sagen blev ført som en domsmandssag, betød, at anklagemyndigheden kunne føre en række af de tidligere dømte som vidner - og det indebar, at de i modsætning til, da de blev dømt - skulle udtale sig under strafansvar. Altså at de skulle svare sandt på de spørgsmål, de blev stillet - og i modsat fald risikerede at blive straffet yderligere. Den omstændighed medvirkede til at underbygge det diagram over forhandlernettet, som politiet har stykket sammen. Hans Damgaard Poulsen, som politiet mener har købt narkoen af personer med tilknytning til Hells Angels, svarede således bekræftende på, at han har solgt narko til Kenneth Molin, der uden at sætte navn på fortalte, at han kun havde købt af én leverandør. Kenneth Molin har efterfølgende solgt videre til overvejende fem andre unge mænd, og er efter mængden og dommen at dømme én af Hans Damgard Poulsens tre hovedaftagere. Den ene med rocker-relationer, Rasmus Johnsen, er tidligere idømt en straf på fire års fængsel, mens den anden hovedleverandør for tiden er varetægtsfængslet, hvilket har afbrudt hans afsoning af seks års fængsel for uagtsomt manddrab på en Bandidos-sympatisør på diskotek Robin i Aalborg. Hans sag kommer formentlig for retten i november. Intet vundet Kenneth Molin blev dømt ifølge anklageskriftet, og fik således ikke "noget ud af" - udover et halvt års "rabat" på grund af den lange tid i varetægtsfængsel - ikke at følge de andre dømtes eksempel ved at tilstå tidligere i forløbet, sådan som han - fremgik det af retsmødet - havde overvejet for at få sagen afsluttet og komme videre med sit liv. Det, der afholdt ham fra den udvej, var især de mængdeangivelser, som én af hans aftagere havde tilstået at have købt af Kenneth Molin. - Det var for meget, sagde Kenneth Molin. Aftageren vidnede i går og lagde nogen luft til den mængde og forklarede, at han kun havde givet efter for politiets pres for at få afsluttet sit ophold i varetægtsfængslet, sådan at han kunne beholde sit arbejde. Den forklaring mente anklageren, vicepolitimester Philip Pagter, ikke, der var grund til at tro på, idet mængdeangivelserne kun kom fra den dømte selv, mens forsvarer Hanne Sehested blandt andet ud fra dét vidneudsagn argumenterede for, at Kenneth Molin burde slippe med en straf på to års fængsel. Det fremgik endvidere af retsmødet, at politiet i sin optrevling af forhandlernettet i efteråret 2001 aflyttede de impliceredes telefoner. Anklageren foreholdt Kenneth Molin indholdet af nogle af disse samtaler, men den dømte ville ikke nærmere kommentere samtalerne, der ifølge Philip Pagter blandt andet underbyggede, at Kenneth Molin havde købt af Hans Damgaard Poulsen. Det blev altså som nævnt klarlagt på anden vis, men Kenneth Molin var yderst tilbageholdende med at forklare om omstændighederne af narkohandelen, hvor han ifølge sin forsvarer stod for Hobro-grenen. Derimod fortalte han om de mængder, han fortrinsvis har solgt fra sin lejlighed i Hobro. Kenneth Molin udbad sig betænkningstid og kærede rettens afgørelse om, at han skal forblive fængslet, til landsretten.