Retspleje

Nævn ind i Jens Arne-sagen

Det er muligt, at Politiklagenævnet for Statsadvokaten i Aalborg, om nogle dage retter henvendelse til Stasadvokat Else Mette Cassøe med forslag om, at Jens-Arne-sagen bør tages op igen.

Det siger advokat Troels Bidstrup Hansen, Hjørring, der er formand for det syv mand store nævn. -Jeg er ikke upåvirket af den megen omtale sagen har fået, og har netop taget fat på at genlæse sagens akter. Det vil jeg nok være færdig med i løbet af nogle dage, og så vil jeg muligvis rette henvendelse til Statsadvokaten, siger Bidstrup Hansen. Han ønsker ikke overfor Nordjyske at uddybe, hvad det er, der får ham til at gennemgå sagens mange akter igen, eller om han finder det nødvendigt at genoptage sagen. -Det kan jeg ikke udtale mig om, for vi er part i sagen og har tavshedspligt, så jeg kan ikke være konkret overfor andre end Statsadvokaten, siger nævnets formand. Politiklagenævnet arbejder på den led, at det får sagens akter og bilag fra sagens begyndelse og endeligt statsadvokatens forslag til afgørelse, som nævnet så kommenterer eller tager til efterretning.