Narko-brødre risikerer op til 10 år

Som den eneste i omfattende narkosag kan tidligere dørmand fortsat håbe på frifindelse

AALBORG:Fængselsstraffe på op til 10 år. Det er hvad de to Aalborg-brødre, som er stærkt belastede af den igangværende narkosag i Vestre Landsret i Aalborg, risikerer, når den omfattende sag efter mere end tre ugers retsmøder går ind i den afsluttende fase i dag og i morgen. Under de afsluttende procedurer i går måtte selv brødrenes forsvarsadvokater, Bent Holmberg og Hanne Gullitz, erkende, at eftersom brødrene allerede har erkendt handel med narko i kilovis, er der åbnet mulighed for at anvende den strengeste strafferamme i narkolovgivningen. Som udgangspunkt kan narkohandel straffes med fængsel i op til seks år, men er der tale om handel med meget store mængder, kan straffen stige til fængsel i op til 10 år. Den 33-årige har erkendt handel med 1538 gram kokain, 1250 gram amfetamin og 1600 ecstasypiller, mens hans 29-årige lillebror har erkendt handel med 1513 gram kokain, 1450-1550 gram amfetamin og 2800 ecstasypiller. På det grundlag erkendte begge forsvarsadvokater, at landsretten kan hive den skærpede strafferamme frem, når regnskabet skal gøres op. Brødrenes forsvarere pegede også samstemmende på, at med de omfattende tilståelser vil det rent strafmæssigt ikke betyde det store fra eller til, om brødrene tilstod lidt mere eller mindre. I den sidste ende vil straffen i praksis blive den samme. - Min klient har lagt kortene på bordet, og når der er noget, som han ikke kan erkende, er det efter min opfattelse udtryk for, at han ikke har gjort det. Hvis han havde gjort det, kunne han lige så godt have erkendt, eftersom det næppe vil få den store indflydelse på straffen, sagde advokat Hanne Gullitz på vegne af den 29-årige bror, og det argument var advokat Bent Holmberg helt enig i for så vidt angår den 33-årige bror. Håb om frifindelse Mens narko-brødrene må indstille sig på flere år bag tremmer, kan en af de medtiltalte - en 37-årig tidligere dørmand - som den eneste af de fire på anklagebænken fortsat håbe på pure frifindelse. Den 37-årige er udelukkende tiltalt for at have formidlet kontakter for brødrene vedrørende leverance af 886 gram kokain i slutningen af 2001. Den 37-årige nægter sig skyldig, og under proceduren i går slog hans forsvarer, advokat Torben Voss, et slag for at gennemhulle det billede, som anklageren har tegnet af den 37-åriges rolle. Det er anklagerens opfattelse, at den 37-årige har været dybt involveret i brødrenes narkoforretninger. Dels som en, der kunne formidle kontakter til narkoleverandører, og dels som en slags stærk mand, der kunne hjælpe brødrene med inkasso, når kunder ikke betalte til tiden. Torben Voss betegnede det billede som misvisende. Den 37-årige har erkendt i nogle tilfælde at have hjulpet personer i kredsen omkring brødrene med pengeproblemer, herunder i en sag om en dummebøde, men Torben Voss mener, at anklageren ser spøgelser og overfortolker ved at konkludere, at den 37-årige dermed har været dybt involveret i brødrenes forretninger. Mest tom snak Selv om det via aflyttede samtaler kan dokumenteres, at brødrene ofte har talt om den 37-årige i relation til deres forretninger, påpegede Torben Voss, at det meste har været tom snak, og at brødrene måske over for andre har brugt den 37-årige til at skræmme med - uden at der var reelt indhold i det. Sagens fjerde tiltalte - den 36-årige præsident for Den Internationale Klub - har tilstået at have haft fingre i 4040 ecstasypiller og 180 gram kokain, så han er ligesom brødrene sikker på en fængselsstraf af en vis længde. Hvor lang er dog et meget åbent spørgsmål, fordi han fortsat risikerer at blive dømt for langt mere omfattende narkohandel. Dømmes han for alt, løber det op i 884 gram kokain, 700 gram amfetamin og 8640 ecstasypiller. Hans forsvarer, advokat Stig Ejler Jensen, er dog af den opfattelse, at grundlaget for at dømme ham for mere, end han selv har erkendt, er meget spinkelt og på ingen måde beviser anklagerens påstand om, at præsidenten har været hovedleverandør af narko til de to brødre. Med hensyn til politiets overvågningsfotos af præsidentens kontakt med brødrene er de ifølge Stig Ejler Jensen i udstrakt grad i så ringe kvalitet, at man i mange tilfælde end ikke kan se, om det overhovedet er den 36-årige, og hvis det er ham, kan han sagtens have haft lovlige ærinder hos brødrene, mener forsvareren. Han er desuden af den opfattelse, at der på de utallige samtaler, som politiet har aflyttet, ikke findes konkret bevis på narkohandel mellem den 36-årige og brødrene. Langt hen ad vejen er det udelukkende indicier, som bygger på anklagerens opfattelse af, at når brødrene eksempelvis taler om "The Golden Boy", "D" og "Audi-manden", så er der i alle tilfælde tale om den 36-årige. Det mener advokat Stig Ejler Jensen er særdeles overdrevne konklusioner og generaliseringer, som langt fra rækker til at dømme den 36-årige.