Narkodømt kræver millioner i rente

Først fik han syv millioner kroner fra den danske stat. Men det var ikke nok. Nu kræver han yderligere 10 millioner kroner for manglende renteindtægt. Det er kernen i en temmelig usædvanlig sag, hvor en colombiansk narkoforbryder kræver erstatning af den danske stat.

Kravet kommer næste år for Retten i Aalborg, men i går blev der holdt et første indledende møde, hvor hovedpersonen - 44-årige Mario Ernesto Villabone-Alvarado - dog ikke deltog. Han afsoner nemlig en langvarig fængselsdom i USA. Penge i Aalborg-banker Sagen går helt tilbage til slutningen af 1980'erne hvor colombianeren blev anholdt i USA i stor narkosag. Narkohandleren blev i 1990 idømt livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse, og i forbindelse med efterforskningen havde politiet i Aalborg efter anmodning fra kollegerne i USA hjulpet med efterforskning og konfiskeret et millionbeløb, som Villabone havde placeret på to bankkonti i Aalborg. Colombianeren var på det tidspunkt gift med en dansk kvinde, hvis forældre i 1987 boede i Aalborg. Politiets aflytninger af telefoner, blandt andet i en kiosk i Hasseris, hvorfra Villabone ringede til hele verden, afslørede handel med 1000 kilo kokain. Da sagen blev oprullet i USA, stod Aalborg Politi tilbage med de mange millioner indefrosset i Sparekassen Nordjylland og i Privatbanken, og Retten i Aalborg afgjorde i 1993, at de syv millioner kroner skulle konfiskeres og tilfalde den danske stat. Begrundelsen var, at pengene stammede fra narkohandel, og at de amerikanske myndigheder havde accepteret, at beløbet forblev i Danmark. Men dermed var det sidste ord ikke sagt i sagen, for Villabone appellerede sin dom og fik den sat ned fra livstid til 80 års fængsel. Appelretten fastslog samtidig, at konfiskationen af millionbeløbet i Danmark ikke havde nogen gyldighed, fordi der under sagen var sket en rettergangsfejl i USA. Statsadvokaten i Aalborg måtte derfor i december 2002 møde op i Vestre Landsret og påstå byrettens konfiskation ophævet, så pengene kunne blive udbetalt til den narkodømte colombianer. Habilitet i fare Men de syv millioner kroner er ikke nok. Villabone kræver nemlig også renter af beløbet, og det er det spørgsmål, som nu verserer ved domstolene. I første omgang er det Retten i Aalborg, der behandler sagen, og i næste instans kan sagen indbringes for landsretten. Millionkravet har allerede været administrativt behandlet, og både statsadvokaten og rigsadvokaten afviser at punge yderligere ud. På det forberedende retsmøde i går, fremsatte advokat Henrik Calum Nielsen, der repræsenterer den narkodømte colombianer, et ønske om at vidneindkalde de medarbejdere fra politiet og anklagemyndigheden, der for 17 år siden og fremefter har været involveret i sagsbehandlingen. Efter advokatens opfattelse er det lange tidsforløb fra pengene blev konfiskeret til spørgsmålet blev indbragt for retten - over seks år - i sig selv en uagtsom adfærd. Det lykkedes dog anklageren, politiassessor Hanne Bælum, at afværge vidneafhøringer af de politiansatte. Det ville nemlig også bringe hendes egen habilitet i fare. Parterne enedes derfor om, at anklageren i stedet laver en redegørelse for tidsforløbet. Advokaten var af sin klient også blevet bedt om at få oplyst datoer for de telefonaflytninger, som politiet foretog i Aalborg for 17 år siden. Baggrunden er, at der muligvis er sket en overtrædelse af nogle tidsfrister, og hvis det er tilfældet, kan det få følger efter amerikansk lovgivning. Men ifølge anklager Hanne Bælum ligger Aalborg Politi ikke inde med afhøringerne, og hvis de i givet overhovedet eksisterer, befinder de sig i USA. Dommer Carsten Michelsen valgte dog at sende afgørelsen til pause. Advokaten skal i første omgang vende tilbage med mere specifikke oplysninger om de relevante datoer. På mødet i går blev det også bestemt, at advokaten skal lave en samlet opgørelse over erstatningskravet. Henrik Calum Nielsen afviste efter retsmødet at svare på spørgsmål. Tidligere har klientens rentekrav dog været opgjort til cirka 10 millioner kroner.