Bortførelser

Narkodømt kvinde fik halsen delvist skåret over

Kvinden vendte tilbage til sin mand og er nu idømt to og et halvt års fængsel for medvirken til salg af amfetamin

HOBRO:- En meget sørgelig historie. Sådan konkluderede Stig Ejler Jensen som beskikket advokat for 38-årige Susanne Phørcksen Klausen, inden retten i Hobro i går ubetinget sendte kvinden i fængsel to og et halvt år. Den dømte modtog på stedet dommen. Susanne Klausen fra det nordlige Vendsyssel blev dømt for sin medvirken ved salg af et halvt kilo amfetamin til et større antal personer i Hobro og Aalborg i 2005 og starten af 2006. Med i dommen indgår et mislykket forsøg på - sammen med sin gemal og to andre mænd - at købe yderligere et kilo amfetamin i Bjerringbro med henblik på videresalg. Selv havde hun og manden også et betydeligt forbrug på sammenlagt op til 15 gram amfetamin om ugen. Kvinden erkendte rent ud, at hun var “dagligt skæv”. På det personlige plan kan den dømte ydermere se tilbage på en trist, syvårig periode med en bror, der begik selvmord, en mor der blev psykisk syg, samt et drabsforsøg fra ægtemanden, der delvis skar halsen over på hende. Dertil et selvmordforsøg så sent som for en uge siden. Drabsforsøget sendte hende på et længere sygehusophold og udløste erstatning. Kvinden lod sig seperarere og flyttede i fjor til Hobro. Alligevel indvilgede hun i at lade den voldelige ægtemand rykke ind, hvorefter de ulovligheder, hun nu skal i fængsel for, tog fart. Hvordan kunne du? - Hvordan kunne du dog finde på at flytte sammen med den mand, der forsøgte at skære halsen over på dig, spurgte hendes forsvarer, men fik kun et yderst spagfærdigt svar. - Jeg kan kun finde paralleller i det såkaldte Stockholm-syndrom, hvor gidsler bagefter gik i forsvar for gidseltagere, vurderede den dømtes forsvarer, som også tyede til en retspsykiatrisk vurdering afgivet om den 38-årige. - Hun har en svag vilje, er indadvendt, opgivende og med en meget ringe selvtillid. Hun har levet i et usædvanligt afhængighedsforhold til en voldelig mand, der nærmest har været som en førerhund for hende. Hun har bare gjort, hvad han har bedt hende om. Hendes psyke er slidt. Sidste uge skar hun sig to steder i armen, opregnede advokat Stig Ejler Jensen. Udredningen gjorde indtryk på anklageren, vicepolitimester Philip Pagter, der bestemt så kvinden som ”den svage part”. Men hun har medvirket til en alvorlig forbrydelse. ”Fratrukket klækkelig rabat”, krævede han to og et halvt års fængsel. Byretsdommer Marianne Sonne behøvede ikke mange minutters votering for at nå til samme facit. - Udgangspunktet for salg af narko af den kaliber og så store mængder er en dom på fire års fængsel. Jeg kan ikke på nogen måde gå lavere end to og et halvt år og tilbagebetaling af fortjenesten på 25.000 kroner, fastslog Marianne Sonne, som i samme åndedrag anbefalede den dømte at søge at indgå aftaler med Kriminalforsorgen med henblik på en behandling. Forsvareren havde mere direkte appelleret om en kombineret fængsels- og behandlingsdom. Susanne Klausen, der har siddet i varetægt siden april, modtog på stedet dommen. Hun ønskede at få sagen afsluttet nu. Havde derfor indvilget i at at aflægge fuld tilståelse og få sin sag fremmet - mod at slippe for at opgive navne på andre medvirkende end sin fraseparerede mand, der også er sigtet i sagen. - Jeg tør simpelt hen ikke risikere noget. Jeg er bange for, at der skal ske mig noget, sagde kvinden lavmælt. Hun har kontakt med familien i det nordjyske, som har støttet hende.