Narkoen flyder på lukkede afdelinger

Landets lukkede psykiatriske afdelinger er pivåbne for narkotika. Afdelingerne svømmer i stoffer, og derfor fastholdes op mod halvdelen af de psykisk syge i et misbrug, mens de er indlagt.

Over 800 ansatte på landets psykiatriske afdelinger fik i 2009 en arbejdsskade. Arkivfoto.

Over 800 ansatte på landets psykiatriske afdelinger fik i 2009 en arbejdsskade. Arkivfoto.

Samtidig påvirkes stoffri patienter til at bruge narkotika. Det betyder, at deres sygdom forværres, og behandlingsforløbet forlænges, fordi stofferne modvirker den behandling og den medicin, som skulle få patienterne på ret køl. - Andelen af psykisk syge, som samtidig er misbrugende, er steget kraftigt. Den senere tid har vi haft meget større problemer med stoffer inde i afsnittet - patienter, der næsten åbenlyst ryger hash på deres stue, siger ledende overlæge Ida Kattrup fra Aalborg Psykiatriske Hospital. Mere aggressive Hun understreger, at det også drejer sig om hårde stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy. Patienter, der tager stoffer, er mere aggressive, og det betyder ofte angst og utryghed for de stoffri patienter. På Odense Universitetshospital kan man konstatere, at cirka halvdelen af de psykiatriske patienter har et misbrug. - De får stofferne smuglet ind på afdelingen, når de er på udgang, eller igennem vinduerne eller af pårørende. Eller også får de svage patienter til at tage det med ind, siger overlæge på det lukkede skizofreni-afsnit P5 Kim Balsløv. Problematisk Mellem hver anden og hver tredje patient vedligeholder et misbrug, mens de er indlagt med en psykisk lidelse, vurderer de to overlæger i henholdsvis Odense og Aalborg. Det omfattende misbrug på afdelingerne har alvorlige konsekvenser også for patienter, som ikke misbruger, og det vækker bekymring i Lægeforeningen. - Der er nogle patienter, der ellers ikke har været i kontakt med stoffer, som kommer i kontakt med stoffer under en indlæggelse, og det er jo ekstremt problematisk, siger Henrik Day Poulsen, der er formand for Lægeforeningens Psykiatriudvalg. Pårørende frustrerede Landsforeningen SIND er interesseorganisation for psykisk syge og pårørende, og formand for pårørendeudvalget Knud Kristensen hører jævnligt fra familie til patienter uden misbrugsproblemer, som bliver suget ind i det massive narkoudbud på selv lukkede afdelinger. - Det er vildt frustrerende for de pårørende. Hvis patienten kommer ind clean og kommer ud som misbruger, er det jo en katastrofe, siger Knud Kristensen, som mener, at det også er en katastrofe, når et stofmisbrug kan vedligeholdes under en indlæggelse. Overlæge Ida Kattrup forklarer, at tidligere var der kun narko på afdelingen, når der en gang imellem og i korte perioder var en afhængig patient. Derfor var stofferne ude af afdelingen, når patienten blev udskrevet. Sådan er det ikke længere. Ingen stoffri perioder - Behandlere og personale er ikke blevet systematisk uddannet til at håndtere udfordringen. Så står man ¿pludselig¿ med et stort problem, som ikke er overstået om en uge eller to, siger hun og henviser til, at der ikke længere er stoffri perioder på hendes afdeling i Aalborg. Både Ida Kattrup og Kim Balsløv gør opmærksom på, at tillidsforholdet mellem patient og sundhedspersonale er vigtigt i behandlingen af psykisk sygdom, og der er derfor grænser for, hvor hårdhændede metoder hospitalerne kan gribe til i kampen mod stofferne. /ritzau/