Stofmisbrug

Narkomaner svigtet af regeringen og DF

Regeringen afviste tirsdag 7.6. sammen med Dansk Folkeparti et socialdemokratisk forslag om forsøgsordninger med sundhedsrum til de hårdest belastede narkomaner.

Dermed bliver der ikke givet tilladelse til at oprette forsøg med sundhedsrum, selvom det er et brændende ønske fra en række eksperter, flere af de større kommuner samt ikke mindst narkomanerne selv. Det er efter vor opfattelse ærgerligt og dybt beklageligt. Det er for os at se svært at forstå, at nogen kan være imod, at de hårdest belastede narkomaner kan indtage deres stoffer under værdige forhold. Situationen som den er i dag, er direkte uværdig for både narkomanerne selv, deres pårørende og alle dem, som tvinges til at se på, at stofferne indtages i det offentlige rum. Årligt dør 250-350 narkomaner af deres misbrug. De øvrige misbrugere risikerer at pådrage sig hiv/aids, smitsom leverbetændelse og andre alvorlige sygdomme, fordi hygiejnen ikke er i orden i forbindelse med indtagelsen af narkotika. Denne risiko bliver selvfølgelig yderligere forstærket af, at narkomanerne indtager stofferne på urene steder, med urene nåle og uden mulighed for hjælp, hvis det går galt. Andre steder i Europa er der positive erfaringer med sundhedsrum. Langt færre narkomaner dør af overdoser, færre får følgesygdomme, livskvaliteten øges betragteligt og det giver flere narkomaner mulighed for at gennemføre behandling med succes. Alligevel prioriterer flertallet med regeringen i spidsen nu straf frem for narkomanernes overlevelse og sundhed. Det er efter vor opfattelse helt urimeligt og ærgerligt, at man ikke bare vil tillade et enkelt forsøg! Narkomanerne skal åbenbart lide under, at regeringens moraltankegang vejer tungere end hensynet til nogle af samfundets mest belastede medmennesker. Derfor vil vi i samarbejde med den øvrige opposition indføre sundhedsrum, når vi forhåbentligt snart indtager regeringskontorerne igen.