EMNER

NASA med i fjordtælling af alger

Målinger i Mariager Fjord og Stillehavet bruges i videnskabelig sammenligning til udvikling af nye og mere præcise målemetoder

Vandmiljøet i Mariager Fjord bruges sammen med vandprøver fra Stillehavet til at udvikle nye videnskabelige metoder til at måle forekomsten af alger. Foto: Jens Morten

Vandmiljøet i Mariager Fjord bruges sammen med vandprøver fra Stillehavet til at udvikle nye videnskabelige metoder til at måle forekomsten af alger. Foto: Jens Morten

Tænk, hvis de nordjyske fjordforekomster af iltædende alger i rasende fart kunne bringes i mandtal uden brug af møjsommelige og ikke særlig nøjagtige mikroskopiske målinger. To nye målemetoders troværdighed står i disse dage deres prøve ved ved at sammenligne vandprøver fra henholdsvis Stillehavet og - Mariager Fjord. Selveste den amerikanske rumfartsgigant NASA står bag et forsøg med algetælling fra en satellit. Og i Glostrup har firmaet DHI været med til at udvikle en metode til hurtige, kemiske målinger af algeforekomsten i vandprøver fra Stillehavet, der har få alger og fra Mariager Fjord med mange alger. Begge farvande er svære at måle en præcis algeforekomst i. Testresultaterne for de to målemetoder præsenteres i slutningen af ugen på en international konference i København. NASA og DHI håber at nå til ensartede måleresultater med brug af vidt forskellige men hurtige metoder. - Og det ser lovende ud, siger laboratoriechef Louise Schlüter fra DHI.