Naturvidenskab

NASA venter på resultat fra fjorden

Bøvl med at analysere sommervand fra den algefyldte fjord

Danmarks farvande har flere gange været under søgeren på NASAs satellitter. Her er det sommeren 2004, hvor de lyseblå og azurgrønne strømme afslører en kraftig vækst af plankton. FOTO: NASA

Danmarks farvande har flere gange været under søgeren på NASAs satellitter. Her er det sommeren 2004, hvor de lyseblå og azurgrønne strømme afslører en kraftig vækst af plankton. FOTO: NASA

MARIAGER FJORD: De kan sagtens lande mennesker og dyr på en iltfattig planet 363.000 kilometer væk. Men at bestemme algemængden og iltindholdet i Mariager Fjord på den mest nøjagtige og effektive facon har vist sig at være en vanskelig og tidskrævende opgave. Lykkes missionen vil det ellers betyde mindre risiko for, at fiskene gisper efter vejret og, at du må holde dig for næsen på grund af svovlbrinte ved en for høj algeproduktion. I samarbejde med den private forskningsinstitution DHI - tidligere Institut for Vand og Miljø havde den amerikanske rumfartsorganisation NASA nemlig sendt en doktor i aflæsning af satellitbilleder til en række fjorde i Danmark i september. Resultaterne fra besøget lader dog vente på sig. Vandet fra Mariager Fjord og de øvrige måleområder blev nedsænket i bidende koldt, flydende kvælstof. Prøverne skulle sendes til analyse på otte forskellige laboratorier i hele verden. Men det er først i slutningen af januar, at alle prøverne er afleveret. Det oplyser Louise Schlüter, laboratoriechef hos DHI. - Der var nogen laboratorier, som bakkede ud eller ikke have tid til opgaven alligevel. Vi vil have de bedste laboratorier, så det er også et spørgsmål om kvalitetssikring, siger hun. NASA undersøger, hvor pålideligt det er at måle algeforekomster via en satellit svævende helt ude i verdensrummet. I den proces er de afhængige af resultater fra landjorden til at kalibrere målingerne. Her kommer DHI ind i billedet. De måler algeforekomsten via en ny metode med en maskine. En metode, som kan gøre den traditionelle arbejdsgang forældet og få forskerne til at skrotte mikroskopet. For når f.eks. Nordjyllands biologer farer til Mariager Fjord for at stikke pipetten ned i vandet, kan de højest nå to prøver om dagen. - Maskinen kan køre hele tiden, så vi kan analysere op til 35 prøver om dagen, fortæller Louise Schlüter.