Naser Khader som symbol

Danske mand, mand dig op. Erobrer den danske fremtid, og få nogle flere børn. Det er vel en del af sandheden ved P.H. Berings bestræbelse på at aflure Naser Khaders sande (mande)ansigt (18.2.).

Med reference til en psykologisk undersøgelse om muslimske mænds syn på kvinder krydret med en almindelig skepsis over for politiske frontfigurer noterer PHB, at Khader ikke er til at stole på. PHB får ved samme lejlighed mellem linjerne sagt, at danskere kan det der med sandhed, at vi ikke taler med to tunger og kun har én og samme maske, når vi taler med andre mennesker. Ironien er så tyk, at den kan skæres ud i bacon. Men hvad er så sandheden i PHB's ord? Det er i al sin enkelhed: Danske mand, vis, hvad du kan, sæt liv i verden, og skab en fremtid. Eller endnu mere præcist: Danske mand, formér dig. Det i sig selv, synes jeg, er en prisværdig sandhed at slå til lyd for. Og spørgsmålet er vel, om Khader lige præcist på den konto ikke netop er dansk. Der vandrer så mange (tillad mig denne upræcise angivelse) danske mænd rundt, som ikke ved, hvad de vil. Som savner initiativ, og som lige skal finde sig selv først. Der er ikke så meget at tænke over. Gør, som PHB lægger op til: Formér dig. Det er den eneste måde, vi kan skabe en bæredygtig dansk fremtid på. For hvis du ikke gør det, så kommer der bare fremmede og formerer sig. Skåret helt til benet rører PHB ved nogle af de mest fundamentale følelser i menneskelivet: Er vi her, eller er vi her ikke? Og hvis vi ikke gør, som PHB lægger op til, så er vi her ikke. Det er bestemt alvorligt. Men det har ikke det fjerneste med Naser Khader at gøre, der hverken er mere eller mindre tve-tunget end den halvbrunstige aalborgenser, der en halv nat "bager på" den ene pige, men i virkeligheden hellere vil hjem med veninden. Om Khader taler sandt, om hans intentioner er sandfærdige, kan der naturligvis sås tvivl om. Hvad er han egentlig ude på, som jo er PHB's tilgang. Men det er uomtvisteligt, at Khader er blevet et symbol på et menneske, der vil noget andet end brænde flag, storme konsulater og affyre automatrifler op i luften eller rettet mod andre mennesker.