Betalingsmidler

Nationalbanken ind i PBS

KØBENHAVN:Nationalbanken køber 17,7 procent af aktierne i PBS-koncernen, som blandt andet står bag Dankort og Betalingsservice, af Danske Bank for 300 millioner kroner. Aftalen er betinget af den kommende omstrukturering af PBS til tre selskaber. - Der var et stærkt ønske fra de små og mellemstore banker om, at vi skulle gå ind i PBS - måske ud fra nogle overvejelser om, at det kunne give ubalance, hvis en anden storbank havde købt aktieposten. Men vi gør det også for at få en fornuftig forrentning af vores investering svarende til obligationsrenten plus en fornuftig risikogevinst, siger direktør i Nationalbanken Torben Nielsen, som desuden lægger vægt på, at Nationalbanken er med til at bevare et fælles og åbent system til betalingsformidling i Danmark. Fra Danske Bank har der været tale om en ren kommerciel overvejelse om at få den bedste pris for aktierne, oplyser bankdirektør Sven Lystbæk. Salget af aktierne er en følge af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark i november 2000. Konkurrencestyrelsen godkendte fusionen med den betingelse, at Danske Bank-koncernen nedbragte sin aktieandel i PBS til 25,9 procent af kapitalen og stemmerne i to af de kommende PBS-selskaber, som står for dels databehandling, dels de internationale kort. Opsplitningen af PBS-koncernen i de forskellige selskaber ventes at ske i løbet af første halvår af 2003. Efter salget vil Danske Bank fortsat eje 43,6 procent af kapitalen og stemmerne i de øvrige selskaber i PBS. Men Danske Bank oplyser, at der fortsat arbejdes på at reducere ejerandelen i det selskab, som blandt andet tager sig af de internationale betalingskort. Banken oplyser desuden, at den også efter salget vil bruge den fælles infrastruktur i PBS, hvis bestyrelsesformand, Peter Lübecker, er glad for løsningen. - Jeg er både som formand for PBS og som direktør i Nordea glad for, at vi har fundet en løsning, der sikrer, at vi på langt sigt har en fælles infrastruktur for betalingskort i Danmark, siger Peter Lübecker. Den endelige handel forventes at falde på plads i 2003. /ritzau/