Nationalpark finder selv de sidste penge

Nationalpark Thy mangler cirka 450.000 kroner i forhold til den budgetterede byggepris for friluftsknudepunkt på Agger Tange.

Bygningen på Agger Tange skal være henholdsvis indgang og udgang både til nationalparken og til naturen på Agger Tange. Den ventes klar til næste sommer.Illustration: By og Bygning Arkitekter

Bygningen på Agger Tange skal være henholdsvis indgang og udgang både til nationalparken og til naturen på Agger Tange. Den ventes klar til næste sommer.Illustration: By og Bygning Arkitekter

Nationalpark Thy er klar til at starte byggeriet af det nye "Friluftsknudepunkt" på Agger Tange, så snart den nuværende bygning på grunden, det gamle venterum til Thyborøn-Agger færgen, er fjernet. Det siger Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for nationalpark Thy. Nationalparken har netop fået tilsagn om 300.000 kroner til byggeriet fra Lokale- og Anlægsfonden. Beløbet er kun halvt så stort som beløb, der var budgetteret med som fondens støttebidrag. Men frem for at bruge tid på at finde de 300.000 kroner, som Lokale og Anlægsfonden ikke har udbetalt i forhold til ansøgningen fra nationalparken, har byggeudvalget i nationalparkens bestyrelse besluttet at byggeriet på Agger Tange starter, så snart det er muligt. - Udgangspunktet er, at vi skal i gang med byggeriet - og at vi finder de penge, vi mangler i forhold til budgettet for projektet, indenfor nationalparkens eget budget, siger Ejner Frøkjær. Budgettet for byggeriet på tangen var oprindelig på 2,9 mio. kroner, men licitationen på selve bygningen viste, at prisen på selve bygningen blev 150.000 kroner højere end budgetteret. - Hvor vi oprindelig talte om et projekt til 2,9 mio. kroner, drejer det sig nu om godt tre mio. kroner. Så vi skal selv finde 450.000 kroner - og det gør vi, understreger Ejer Frøkjær. Han understreger, at Nationalpark Thy har stor interesse i at realisere projektet på Agger Tange, som bliver nationalparkens første projekt i eget regi. - Når vi vælger at starte byggeriet på grundlag af, at vi selv finder yderligere 450.000 kroner til det, er også en understregning af, hvor meget bestyrelsen satser på det her, siger Ejner Frøkjær. Efter det oprindelige udgangspunkt skulle nationalparken selv bidrage med 1,4 mio. kroner til etableringen af friluftsknudepunktet på Agger Tange.