Nationalpark giver økonomisk gevinst

LILLE VILDMOSE: Vildmoserådet fortsætter arbejdet med pilotprojektet for en nationalpark i Lille Vildmose, selv om rådets formand, Niels Kristian Kirketerp, erkender, at det langtfra er sikkert, at der kommer en nationalpark i området. - Vi har jo lovet Miljøministeriet at gennemføre en undersøgelse af muligheden for en nationalpark i området, så vi er ganske enkelt forpligtiget til at fortsætte, påpeger rådets formand, Niels Kr. Kirketerp, (V), der også er viceamtsborgmester og formand for amtsrådets udvalg for teknik og miljø. - Vi har taget fat på vores køkkenbordssamtaler med de berørte lodsejere, og det er vores indtryk, at de frustrationer i forhold til en mulig nationalpark, som mange lodsejere har givet udtryk for, faktisk allesammen skyldes den ti år lange fredningssag i området. Fredningssagen er jo ikke endeligt afsluttet, og der giver en usikkerhed for den enkelte. Lodsejerne ser så forslaget om en nationalpark som en stramning af fredningen. Efter vores opfattelse vil en nationalpark snarere betyde en større økonomisk kompensation for lodejerne og dermed være en fordel for lodsejerne, men det budskab har vi svært ved at trænge igennem med, erkender Niels Kr. Kirketerp. 1. juli vil Vildmoserådet offentliggøre sin vision for hvordan en nationalpark i Lille Vildmose kan se ud, hvis den kun skal etableres i de områder, der allerede er omfattet af fredningssagen. Samtidig med offentliggørelsen af visionen vil borgerne i området få indblik i økonomien bag en nationalpark, idet konsulentfirmaet Cowi har udført en beregning af de økonomiske konsekvenser af en mulig nationalpark i Lille Vildmose. - Disse beregninger viser, at nationalparken vil være en økonomisk gevinst for Østhimmerland, idet en nationalpark dels vil give mere turisme i området og dels give flere offentlige tilskudsmuligheder, siger Niels Kr. Kirketerp. Når vildmoserådets vision er offentliggjort 1. juli, er det tid til offentlig debat, hvorefter der vil blive et nyt borgermøde 17. august. 15. september vil Vildmoserådet derpå aflevere sin rapport til Miljøministeriet, hvorefter der er op til politikerne i Folketinget om der skal etableres en nationalpark i Lille Vildmose eller ej.