Lokalpolitik

Nationalpark - ikke reservat

- Også plads til landbrug, siger John Christensen (V)

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Natur er et væsentligt kriterium for bosættere, og med status af nationalpark vil Skagen Odde formentlig blive endnu mere attraktiv.

- Vi skal ikke være et reservat, men der er store fordele ved at gøre Skagen Odde til nationalpark. Det siger John Christensen (V), byrådsmedlem i Frederikshavn Kommune, og formand for styregruppen bag Nationalpark Skagen Odde. - Med status som nationalpark vil vi få tilført midler udefra til naturpleje og naturgenopretning. Et arbejde, vi som kommuner ikke selv kan løfte, siger John Christensen. Som eksempel nævner han ride-, cykel- og gangstier i området, hvor kommunerne i dag har store problemer med at skaffe midler til vedligeholdelse af eksisterende stier og færdiggørelse af planlagte stier. - Som nationalpark vil der komme langt større fokus på Skagen Odde, toppen af Danmark. På samme måde som de nu oplever det i Thy og på Djursland, der ér udpeget som nationalparker. På den måde bliver det et løft for turismen og erhvervslivet, siger John Christensen. Med nationalparkstatus følger en række faciliteter, adgangsforhold, informationsniveau og naturformidling, som tilsammen formentlig vil gøre Skagen Odde til et endnu større udflugtsmål og attraktion. Plads til landbrug og industri Miljøminister Troels Lund Poulsen afviste på et møde for nylig at landbruget har noget at frygte, og den holdning deler formanden for den lokale styregruppe. - Der skal fortsat være plads til landbrug og anden produktion i området, selvfølgelig skal der det. Derfor er det vigtigt at landmændene er med som aktive medspillere. - En forudsætning for at det kan lykkes, er at der langt overvejende er flertal for projektet, og landbruget har faktisk som de eneste fire repræsentanter i arbejdsgrupperne, siger John Christensen. Hvor går grænsen? Afgrænsningen af området, der skal være nationalpark, er også til debat. De grønne organisationer peger på den geologiske oddedannelse, mens nogle af landbruget og erhvervslivets repræsentanter mener, at grænsen skal rykkes længere mod nord. Følger man oddens geologiske udstrækninger det alt nord for en linje fra Hirtshals i vest til Frederikshavn og Strandby i øst. - I sidste ende er det miljøministeren, der trækker stregen. Vi skal komme med en indstilling, som godt kan indeholde en mindretalsudtalelse, hvis vi ikke når til enighed. - Personligt har jeg ikke nogen mening om, hvad der vil være det optimale, så længe vi er midt i en proces. Men en nationalpark skal være af en vis størrelse, siger John Christensen. Afgørelse om et år I sidste ende er det byrådene i Hjørring og Frederikshavn Kommune, der træffer afgørelse om, hvorvidt Skagen Odde skal indstilles som nationalpark, og ifølge tidsplanen skal den afgørelse træffes om et lille års tid. Herefter ligger afgørelsen i Folketinget, og under alle omstændigheder vil der gå mindst fem-seks år, inden den røde snor kan klippes ved indvielsen af Nationalpark Skagen Odde.