Nationalpark sendt til tælling

Nationalparken et tilbud om udvikling - ikke en trussel, siger Niels Kristian Kirketerp

STORVORDE:Planerne om at etablere en nationalpark i Lille Vildmose er i dyb krise. Og det kan ende med, at de bliver helt skrinlagt. Det erkender Niels Kristian Kirketerp (V), viceamtsborgmester og formand for Vildmoserådet. - Det ligger fast, at der skal være lokal opbakning til ideen om en nationalpark, og hvis man skal dømme ud fra stemningen på borgermødet i Storvorde, kan man jo ikke sige, at der er lokal opbakning. Derfor kan det meget vel tænkes, at det ender med, at Vildmoserådet i sin rapport til ministeren må konstatere, at nationalparken formentlig ikke blive gennemført, siger Niels Kristian Kirketerp, efter at det sidste borgermøde om den kommende nationalpark udviklede sig til et sandt protestmøde. 300-400 utilfredse lodsejere mødte op og fik uden for den oprindelige dagsorden gennemført en afstemning med et overvældende flertal imod ideen om en nationalpark. De protesterende lodsejere, der på mødet blev ledet af landmændene Niels og Jens Hjorth, overrakte desuden 827 underskrifter imod planerne til Niels Kristian Kirketerp som et yderligere tegn på, at der ikke er lokal støtte til at etablere en nationalpark i Lille Vildmose. - Men inden vi dropper planerne om at etablere en nationalpark i Lille Vildmose vil jeg gerne sikre mig, at folk ved, hvad det er de siger nej til. Der var mange på mødet, der klagede over dårlig information, og det vil være en skam, hvis nationalparken falder, fordi vi har været for dårlige til at informere, fortsætter Niels Kristian Kirketerp. Han tilføjer, at uden en nationalpark vil landmænd og lodsejere i området fortsat få alle ulemperne ved nationalparken, da alle restriktionerne ligger i den allerede gennemførte fredning og i de kommende bufferzoner, som skal gennemføres, når man inden år 2009 skal lave en bevaringsplan for Lille Vildmose og andre danske Natura 2000-områder. - Men vi vil gå glip af en stor mulighed for at skabe en udvikling i Østhimmerland, hvis nationalparken droppes. Med en nationalpark, der i de næste 20-30 år kan udvikles til en international attraktion, kan vi vi skabe ny beskæftigelse til erstatning for de arbejdspladser der forsvinder - dels i tørveproduktionen, når der ikke er mere spagnum at grave, og dels i landbruget som følge af strukturudviklingen. - Desuden vil en nationalpark gøre Østhimmerland meget mere attraktivt som bosætningsområde, så der komme ny udvikling i lokalsamfundene. Endelig vil en nationalpark også give landmændene nye muligheder for at få tilskud til naturvenlige driftsformer. - En nationalpark er kort sagt et tilbud om en udvikling - ikke en trussel. Men hvis de lokale lodsejere føler det som en trussel, er det jo ikke noget, som man skal trække ned over hovedet på dem. Så er vi tilbage ved udgangspunktet, dengang miljøminister Hans Chr. Schmidt lancerede sin ide om at etablere danske nationalparker. Lille Vildmose er stadig er et flot naturområde, der er det største fredede område i kongeriget. - Vil vil også fortsat få et Vildmosecenter med udstillinger, så der vil komme nogen turisme i området. Men vi vil slet ikke få den samme udvikling, som en branding af området som nationalpark vil kunne give, og landmænd og lodsejere vil få fortsat få de restriktioner, som de protesterer imod, da de jo ikke er en konsekvens af en mulig nationalpark, men af fredningen og Natura 2000-kravene, siger Niels Kristian Kirketerp. Vildmoserådet mødes næste gang 20. april. Her vil man diskutere, hvad der nu skal ske.