Nationalpark Skagen Odde

FREMTID:Et bud på kommunens fremtid kunne handle om naturen og den aktuelle tanke om "Nationalpark Skagen Odde". Skagen Kommune er netop i disse måneder kandidat til at blive Danmarks første nationalpark nogensinde, og det, synes jeg, er en chance vi skal udnytte i et forsøg på at vende udviklingen med fraflytning og lukning af vigtige institutioner og virksomheder! Sejlflod Kommune i Himmerland huser Lille Vildmose, og beregninger dernede viser, at man regner med at tilføre 65 jobs til kommunen, hvis vildmosen bliver valgt til nationalpark! Det samme kunne man forestiller sig heroppe mod nord, hvor nationalparken nok også kunne indrage dele af Hirtshals og Frederikshavn Kommuner, som vi derfor bør samarbejde med. Lokaliteterne, der er selvskrevne i nationalpark-tanken er Grenen, Hulsig Hede og Råbjerg Mile, og længst mod syd vil genskabelsen af vådområdet Troldkær ved Præstesø (også kaldet Råbjerg Sø) og ikke mindst Gårdbo Sø have stor betydning for området. Gårdbo Sø vil igen blive Vendsyssels største sø, og et stort aktiv for kommunen såvel som for Aalbæk. Man kunne næsten ikke forestiller sig, hvor mange naturinteresserde mennesker, der ville besøge søen - og resten af nationalparken - hvoraf adskillige fuglekiggere, lystfiskere, jægere, botanikere og naturvandrere. Fugletårn og informationscenter ville være en selvfølge, se hvordan man gør det på naturcenteret i Vejlerne på hovedvejen ved Bygholm Vejle mellem Fjerritslev og Thisted! Nationalparken kunne starte så sydvestligt som i Råbjerg Mose, Rimmerne, Måstrup Mose og Tolshave Mose, og hvad med nærliggende Jerup Strand, Elling Ås Udløb og øgruppen Hirsholmene? Kommunerne burde samarbejde om tanken om nationalpark, ligesom kommunerne i Thy gør det i disse dage, som i disse timer kæmper for at få udvalgt deres område, Hanstholm Vildtreservat, til nationalpark. Har vi råd til at lade være her i Skagen? Vi skal især satse på fiskeri og turisme her i Skagen, tror jeg. Havnen skal udbygges og uddybes, hvis det kan hjælpe os til at holde på omsætning og indtjening. Netop under fiskeriets storhedstid i sen-1970'erne toppede indbyggertallet her i Danmarks nordligste kommune. Det viser hvor vigtigt fiskeriet er. Havnen skal være dyb og bred nok til en færge, så få vi den måske en dag? Eller er det mon kun hurtigfærger, der besejler landet om 10-15 år? Så har vi jo allerede pladsen. Adgangen og informationen om naturen heroppe kan sagtens gøres bedre. Der kunne være plancher mange steder, som guider til naturen, ligesom den flotte rovfugle-tavle på Flagbakken vestsyd for byen. Stierne nær Grenen bliver snart forbedret, og en folder er på vej over området i forbindelse med Grenen-fredningens længe ventede modernisering. Heri indgår også fældning af selvsåede nåletræer, sådan at vi igen får klitheden tilbage - en naturtype, der indeholder mange truede dyrearter, som vi er forpligtede til at beskytte i henhold til EU-direktiver. Det er også de åbne klitheder - sammen med strande og miler, der for turisterne kendetegner Skagen Kommune. Det er den slags natur der gør, at de kommer herop igen og igen. Nordstrandsvejen - grusvejen mellem Nordstrand og Grenen - der i disse år næsten konstant ligger under vand, kunne blive en fin cykelsti afspærret af bomme. Hvem ved, en dag cykler vi måske fra Højen (Gammel Skagen) via Skagerrak-kysten forbi Buttervej og siden Batterivej for at ende ved Grenen? Det ville blive en flot tur, som både turister og lokale ville få stor glæde af! Jeg håber, at disse tanker sætter en diskusion i gang om, hvordan vi skal klare den heroppe mod nord i disse år, hvor storbyerne suger folk til sig, og os folk i yderområderne bliver færre og færre. Der skal tænkes konstruktivt, og sangen om "sådan har vi altid gjort" må vi glemme, hvis der skal ske noget.