Nationalparkbestyrelsen klar

Ventetiden for Nationalpark Thy"s bestyrelsesformand er slut - nu har han mødt sin bestyrelse

Nationalpark Thys bestyrelse var tirsdag samlet for første gang. Bestyrelsen er fra højre: Sisse Wildt, VisitDenmark, Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Hans Buck, Thy erhvervsråd, Ole Westergaard, Thisted Kommune, Ditte Svendsen, Skov og Naturstyrelsen, Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund, Lone Mark, Netværket af Aktive Kystbyer, Ejner Frøkjær, bestyrelsesformand, Mona Kyndi Pedersen, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Henriette Tøttrup Hansen, DOF, Jacob Funder, Friluftsrådet og Helle Sivertsen, Danmarks Naturfredningsforening. Niels Jørgen Pedersen, Dansk Landbrug, deltog ikke i mødet. Foto: Klaus Madsen

Nationalpark Thys bestyrelse var tirsdag samlet for første gang. Bestyrelsen er fra højre: Sisse Wildt, VisitDenmark, Jytte Nielsen, Museet for Thy og Vester Hanherred, Hans Buck, Thy erhvervsråd, Ole Westergaard, Thisted Kommune, Ditte Svendsen, Skov og Naturstyrelsen, Tage Espersen, Danmarks Jægerforbund, Lone Mark, Netværket af Aktive Kystbyer, Ejner Frøkjær, bestyrelsesformand, Mona Kyndi Pedersen, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, Henriette Tøttrup Hansen, DOF, Jacob Funder, Friluftsrådet og Helle Sivertsen, Danmarks Naturfredningsforening. Niels Jørgen Pedersen, Dansk Landbrug, deltog ikke i mødet. Foto: Klaus Madsen

"Det skal blive dejligt at komme i gang". Sådan skrev Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen i Nationalpark Thy før jul til de 12 nyudnævnte medlemmer af nationalparkens bestyrelse. Tirsdag var den 13 mand store bestyrelse samlet første gang i vished om, at opgaven for 2009 er at tegne hvad Ejner Frøkjær kalder "konturerne af Danmarks første nationalpark". Læs mere i Thisted Dagblad torsdag