EMNER

Natteravne i fire år

Livsforsikringsselskabet Skandia står bag Natteravnene og driver et landssekretariat. Skandia medvirker i hele opstartsperioden og sørger for kontakt til naboforeninger med henblik på erfaringsudveksling. Skandia stiller de karakteristiske gule Natteravne-jakker, hjemmesider, forsikring/krisehjælp og andet materiale til rådighed for foreningerne. Kommunen stiller normalt et centralt beliggende lokale til rådighed for dem, men derudover er det normalt det lokale erhvervsliv, Lions Club m.fl. der er med til at støtte foreningen i det daglige. Siden starten i 1998 er der på landsplan flere end 5.000, der har været Natteravne i Danmark, og idéen benyttes både i store byer og ganske små landkommuner og boligområder. Erfaringer med Natteravnene viser, at det er et godt og billigt middel til at skabe mere lokal tryghed og livsglæde blandt især de unge. Læs mere på www.natteravnene.dk KILDE: Natteravnenes sekretariat.