EMNER

Nattevagter er kun alene i korte tidsrum

Medarbejdere og ledere er enige om, at det trods alt er bedst at spare ressourcer om natten

SKØRPING:Når man endelig skal spare på bemandingen på ældrecentrene, så er det bedst at skære i budgettet for nattetimerne. Det var netop, hvad ledelsen på ældreområdet besluttede, da man i 2004 blev nødt til at bremse op på forbruget for at kunne overholde budgetterne. Og selv om det i mellemtiden er blevet kritiseret meget, at nattevagter somme tider går alene på ældrecentrene, så viser en formel høring i de lokale såkaldte MED-udvalg nu, at medarbejderne også selv i det store og hele finder ordningen forsvarlig. På Skørping Ældrecenter har man kunnet begrænse nattevagternes alenetid til et kvarter om aftenen hver anden uge, mens det i Ældreområde Øst handler om højst en halv time i hver ende af vagten. Og hvis der er behov for det, kan man på stedet forlænge den vagt, der er ved at gå hjem. I høringssvaret fra det lokale MED-udvalg for Ældreområde Øst har personalet blandt andet vurderet: "...at ordningen både er faglig forsvarlig og viser økonomisk ansvarlighed. Nattevagten er det eneste sted, hvor der er flere personaletimer til rådighed, end der er visiterede ydelser/opgaver i timer.." Formanden for socialudvalget, Finn Sejrup Pedersen (UP), har sat blandt andet nattevagterne på udvalgets dagsorden, efter at det blev bragt op i forbindelse med kommunalvalgkampen. På novembermødet besluttede udvalget så at høre ad, hvordan personalet så på nattevagterne og på det nuværende kaldesystem, som kun fungerer envejs. Medarbejderne kan ikke svare tilbage til de ældre, der kalder. Men også på det punkt er medarbejderne nogenlunde enige med politikerne, det er ikke nødvendigvis sagen at få et tovejs-system. Det kommer an på, hvordan de enkelte beboere har det. - Nogle bliver ligefrem bange, hvis der pludselig kommer stemmer ud af væggen, forklarer Finn Sejrup Pedersen, som i øvrigt glæder sig over, at socialudvalget ikke var helt ude af trit med, hvordan medarbejderne har det med deres arbejde. - Det skulle ikke gerne være sådan, at man som medarbejder ikke føler sig tryg, erklærer udvalgsformanden, som personligt var parat til at anbefale en merbevilling på 350.000 kr., så al alenetid udryddes. - Men det er der ikke flertal for. Nu vil vi prøve at søge den nye pulje på 800.000 kr. til en afklaring af, om vi måske skal have flere egentlige pladser til demente, fordi der er stigende problemer med voldelige beboere. Og til forsøg med kaldesystemer, oplyser han.