Natur i den store skala

NORDJYLLAND:Danmark er europamester i klitheder. Ingen andre steder findes så store og så fine klitheder som langs den jyske vestkyst. Og allerfinest er klithederne i Thy og Han Herred. Derfor er klithederne i Thy mellem Hanstholm i nord og Agger i syd udset til huse en af de kommende danske nationalparker. I Thy kan man opleve natur i stor målestok. For vandreren føles de vidtstrakte klitheder som uberørte ødemarker, hvor man kan føle sig ene og ydmyg i naturen, og det er faktisk sjældent i den danske natur. Klithederne i Thy er imidlertid ikke kun landskabeligt og naturgeografisk enestående. Her er også mange sjældne planter og dyr - lige fra små ydmyge orkideer og birkemus til Danmarks største vildtlevende landdyr, kronhjorten, som her findes i talstærk bestand. Modsat Lille Vildmose er kronhjortene i Thy ikke indhegnede, og de kan derfor være svære at se, men så meget større er oplevelsen, når man pludselig ser en brølende hjort i brunst løbe gennem en klitsø på en flot septemberdag. Thy huser også landets tætteste bestand af ynglende traner plus mange oddere og sjældenheder som ynglende tinksmede og hjejler. Broderparten af det kommende nationalområde er allerede godt beskyttet, da de fredede klitheder, eksempelvis Hanstholm Vildtreservat, allerede i dag hører til nogle af de højest prioriterede naturbeskyttede områder herhjemme, og selv om der måske kan komme strid om enkelte hjørner i afgrænsningen af den kommende nationalpark, hører pilotprojektet i Thy til de mere enkle at gennemføre, da staten ejer næsten hele området.