Lokalpolitik

Natur i vejen for ny vindmølle

Planer om erstatnings-biotop for et stykke natur, hvor en af seks nye møller skal stå

GETTRUP:Med støbningen af fundamenterne til de første af seks nye kæmpemøller ved Gettrup er der for første gang i flere år nye vindmøller på vej i Thy. Men på trods af en godkendt lokalplan for området ser det ud til, at det nye vindmølleområde kommer i konflikt med naturbeskyttelsesloven. Én af møllerne kommer nemlig til at stå på et sted, hvor der tidligere har ligget en mergelgrav. Hverken Thisted Kommune eller Mads Villadsen, indehaver af firmaet Energicenter Nord, der står for vindmølleprojektet, regner dog med, at det upåagtede stykke natur vil sætte projektet i står. Men der kan blive tale om forsinkelse af den pågældende møller, der skal ligge som den næst-nordligste af de seks møller. Der er ikke længere åbent vand i den tidligere mergelgrav, men ifølge Thisted Kommune er arealet en del af et større, sammenhængende naturområde og må derfor ikke sløjfes ifølge bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Regionplanen giver dog mulighed for at dispensere, hvis der laves en ¿erstatningsbiotop¿, og hvis der samlet set kommer mere natur ud af det. I næste uge vil Thisted Kommune mødes med Energicenter Nord for at diskutere mulighederne for sådan en løsning. - Det er svært at sige, hvad der er årsagen til, at man ikke har været opmærksom på dette stykke natur, siger Ole Olesen, sektionsleder for åbent land i Thisted Kommunes miljø- og teknikforvaltning. Lokalplanen for området blev endeligt i december sidste år, umiddelbart inden Sydthy Kommune blev en del af den nye Thisted Kommune, og Mads Villadsen fra Energicenter Nord påpeger, at byggetilladelse og at alle andre formaliteter er på plads: - Men vi må sætte os sammen med kommunen for at drøfte sagen. Det er måden at gøre det på, siger Mads Villadsen.