Natur og amt vandt i Lille Vildmose

Pindstrup Mosebrug mister halvdelen af sit tørveareal - arbejdspladser i fare

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Allan Riise, 3F - bekymret for arbejdspladserne. Foto: Thomas Vinther

LILLE VILDMOSE: Naturen vandt. Nordjyllands Amt vandt. Pindstrup Mosebrug tabte. Medarbejderne tabte. Og staten tabte. Naturklagenævnet har i fuld enighed nægtet Pindstrup Mosebrug mulighed for at grave sphagnum på to arealer på tilsammen 545 hektar - ca. tusinde tønder land - i den østlige del af Lille Vildmose. Afgørelsen begrundes med, at højmosen i det internationale naturbeskyttelsesområde, skal beskyttes. - Det kommer til at koste arbejdspladser, fastslår direktør i Pindstrup Mosebrug, Niels Søe. - Vi bliver afskåret fra mere end halvdelen af vores indvindingsområde. Det er en alvorlig sag, siger han. Virksomheden har omkring 70 ansatte i Lille Vildmose. Niels Søe vil ikke oplyse, hvor mange, der risikerer at miste deres arbejde. 3F bekymret I medarbejdernes fagforening, 3F, deles bekymringen. - Vi er meget kede af afgørelsen. Der er ikke mange arbejdspladser i den østlige del af Sejlflod Kommune, og mange af medarbejderne er folk, som har haft hele deres arbejdsliv her, nogle familier har i flere generationer arbejdet i mosen, siger Allan Riise, bestyrelsesmedlem i 3F Aalborg og tidligere formand for LO i Sejlflod. Han anerkender, at der skal tages hensyn til naturen, men mener ikke det er uforeneligt med at sikre arbejdspladserne. DN: Sejr for naturen Thorkild Kjeldsen, Vodskov, formand for Danmarks Naturfredningsforenings samråd i Nordjylland, er til gengæld glad. - Det er en god dag for naturen i Lille Vildmose. Det er en sejr, at Pindstup Mosebrug ikke må grave helt ned til mineraljorden på flere hundrede hektar i nærheden af Høstermark Mose og det betyder, at man kan komme i gang med naturgenopretningsprojektet og få sat noget vand på området, så højmosen kan få det bedre, siger han. DN har tidligere i sommer anbefalet en forbrugerboykot af dansk sphagnum, og Thorkild Kjeldsen synes stadig, det er rigtigt, at udfase tørvegravningen helt efter en hurtig plan. Amtets fik ret Nordjyllands amtet sagde i 2005 nej til en ansøgning fra Pindstrup Mosebrug om at indvinde tørv på arealer på henholdsis 450 og 51 hektar med dn begrundelse, at de medføre alvorlig skade på de på den fredede Høstemark Mose, og gøre en genopretnng af højmosen i det afgravede område mere eller mindre umuligt. Amtet fandt, at naturbeskyttelsesinteresserne måtte vægte højere end erhvervsinteresserne. Pindstrup Mosebrug ville ikke forhandle om en begrænsning af indvindingen, og klagede over afgørelsen. Det skete med en usædvanlig grove anklager mod amtets ansatte: ”Sagsbehandlingen har været præget af politiske visioner og holdninger imod tørveindustrien fremfor faktuelle og saglige forhold. Amtet er styret af en snæver kreds af personer med tilknytning til amtets naturkontor, som er helt frigjort fra de relevante juridiske rammer og almindelige principper om objektivitet og saglighed”, hed det. Også Skov- og Naturstyrelsen klagede. Her mente man, at amtet var gået for vidt i sit hensyn til at sikre naturgenopretningen. Underkendt Men begge parter er underkendt i Naturklagenævnet. Amtet har handlet i fuld overenstemmelse med EUs regler for sårbare naturområder, habitatdirektivet, og der er intet grundlag for kritik, fremgår det. Arealerne, hvor der graves spagnum, ejes af de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde, som i 2003 købte dem af Fødevareministeriet. Vildmosen har siden 1983 været fuglebeskyttelsesområde i EU og blev i 1998 desuden udlagt som habitat-område for sårbare dyr og planter. Området er bl.a. jagtmark for landets tre par kongeørne. Vil kræve erstatning Pindstrup Mosebrug overvejer at rejse erstatningskrav. Amtet har tidligere regnet på størrelsen af en mulig erstatning. Det kan blive alt mellem 14 og 135 millioner kroner. Naturklagenævnet tager ikke stilling til spørgsmålet, om der er tale om ekspropriation, men henviser til domstolene. Forbrugerne af sphagnum vil ikke mærke noget til indgrebet, forsikrer Niels Søe. Virksomheden har stor produktion i Irland, Spanien og Baltikum.