Natur

Natur og miljø giver nye job

Jammerbugt Kommune søger otte AC’er til nuværende amts-opgaver

Jammerbugt Kommune har enorme naturarealer og fredede områder, som kommunen nu selv for en stor del overtager forvaltningen af. Det betyder flere ansatte til natur- og miljøopgaver, fordi man ikke har den nødvendige ekspertise i forvejen. foto: bent bach

Jammerbugt Kommune har enorme naturarealer og fredede områder, som kommunen nu selv for en stor del overtager forvaltningen af. Det betyder flere ansatte til natur- og miljøopgaver, fordi man ikke har den nødvendige ekspertise i forvejen. foto: bent bach

JAMMERBUGT:Hvis man er ledig biolog, forstkandidat, ingeniør eller lignende, er det snart om at få sat sig til tasterne og skrevet en ansøgning til Jammerbugt Kommune. Om få dage bliver otte nye akademikerstillinger inden for natur, miljø og forsyning i den nye storkommende nemlig opslået ledige. Det gør de, fordi der ikke er fulgt tilstrækkeligt mange medarbejdere med over fra Nordjyllands Amt til de opgaver, som kommunen overtager fra amtet. - De er blevet fordelt efter folketal og ikke efter opgaver. Men vi er blevet tildelt en lønsum på 9,7 mio. kr. i bloktilskud til opgaverne, vi skal overtage fra amtet, og der har vi indtil nu disponeret over 5,6 mio. kr., forklarer kommunaldirektør Henrik Hartmann. - Så der er et spillerum på 4 mio. kr. til yderligere lønninger. Vi skal ikke nødvendigvis bruge dem allesammen, men vi har brug for specialister, der ved noget om de arbejdsområder, amtet har på nuværende tidspunkt. Chefer på plads De ledige job er seks stillinger inden for natur og miljø og to stillinger inden for forsyningsområdet, dvs. drikkevand, spildevand og affaldshåndtering. Lederne inden for de to områder er ansat. En erfaren amtsmedarbejder, biolog Anne Marie Steffensen, bliver leder af naturkontoret. mens Fjerritslevs nuværende tekniske chef Peter Laursen bliver leder af forsyningsafdelingen. Alle får til huse i Pandrup, hvor den nye tekniske forvaltning samles under ledelse af teknisk chef Knud Nørgaard. Fire lederjob Det er ikke kun inden for disse områder, den nye kommune mangler kvalificerede medarbejdere til nye ansvarsfulde job. Hele fire lederjob og stillingen som børne- og ungelæge er opslået. Det gælder stillingen som turistchef, som forebyggelseschef, som voksen- og handicapchef og som dagtilbudchef.