Natur og nostalgitur på toppen

40 værter i turistbranchen på studietur ved Østerskoven i Glimsholt

GLIMSHOLT:Sidste år havde Sindal Camping succes med at arrangere en række Natur- og Nostalgiture for turister og lokale til Østerskoven ved Glimsholt. Det skete med ejeren, byrådsmedlem Niels Regnar Sørensen som guide, og i dag tirsdag skal han igen ud til engen og søerne for med sit vendsysselske lune fortælle om området for en større kreds af de mennesker, som er værter for turisterne. Det sker i forbindelse med, at turistsamarbejdet Toppen af Danmark har udgivet 2005-udgaven af Gode historier i Lysets Land, og i den anledning laver den første af to studieture i denne uge. Deltagerne i dagens tur starter med en rundgang i historiske dele af Sæby. Natur- og Nostalgiturene er med i kataloget med gode historier/oplevelser, og ligesom sidste år foregår de i juli og august måned. Mellem 25 og 40 turister og lokale besøgte sidste år engen og søerne, og interessen bliver nok ikke mindre efter studieturen. En af nyhederne i kataloget er en tur i Tolne Skov, hvor publikum kan få et nærmere indblik i, hvad der nu og i de næste år sker med store dele af skoven, nærmere bestemt det område, som er udlagt til ad åre at være en urørt naturskov. Turen foregår tirsdag den 5. juli, hvor skovfoged Erling Christensen vil fortælle om processen og om hvorfor skoven forandres fra nåletræs-produktion til et løvskovs-område.