Natur under pres

DNs lokalkomité i Mariagerfjord Kommune holder årsmøde i Mariager 17. november

Hvordan vil Danmarks natur se ud i fremtiden? Det vil biolog, ph.d.og forfatter Michael Stoltze give et svar på, når han onsdag 17. november på Landgangen i Mariager indleder DN Mariagerfjords årsmøde. - Den vilde flora og det tilhørende dyreliv er under stort pres. Det skyldes en elendig naturlovgivning. Det skyldes vores trang til at udnytte landet intensivt til dyrkning, dyrehold, jagt og meget andet, der ikke levner plads til den vilde natur. Og det skyldes et massivt forbrug af sprøjtegifte og gødning, som de fleste vilde plantearter i Danmark ikke tåler, slår Michael Stoltze bl.a. fast. At naturen er under pres, at biodiversiteten, den biologiske mangfoldighed er i stærk tilbagegang, vil formanden for DN Mariagerfjord Ole Guldberg også komme ind på i årsberetningen, når Stoltze. DN er bekymret for, om Mariagerfjord kommune vil eller kan leve op til sin pligt som naturforvalter, bl.a. i forbindelse med plejen af fredede områder. - Vil man være i stand til at efterleve de krav, der opstilles i de kommende vand- og naturplaner, som for øjeblikket - stærkt forsinket - er i høring og som DN vil sætte under en kritisk lup, spørger Ole Guldberg. Samtidig vil der dog også være roser at uddele. DN er i høj grad tilfreds med, at kommunen lever op til klimakommuneaftalen og dermed bidrager til en langt højere reduktion i udledningen af CO2, end det der var fastsat i aftalen. - Positivt er det også, at fredningen af Alstrup Krat ved Mariager nu er ved at nå sin afslutning med Naturklagenævnets snarlige kendelse, bemærker Ole Guldberg.