EMNER

Naturbørnehaven bør naturligvis bevares !

Klostermarken 1, 9490 Pandrup PASNINGSTILBUD: I starten af dette år blev der etableret en naturbørnehave. Den blev til på baggrund af midlertidige pladsproblemer i Pandrup Kommunes sydlige børnehaver. Der blev ansat et personale, som på trods af de midlertidige udsigter, er gået helhjertet ind i opgaven med at skabe en god børnehave i de spændende nye omgivelser. - Et personale som, har det vist sig, supplerer hinanden fantastisk godt. I fællesskab bidrager de til, at børnenes naturlige lyst til at lære bliver udfordret på passende vis. Alle sanser bliver inddraget, og børnene er trætte og godt tilpasse, når de kommer hjem. Børn med astma-problemer får masser af frisk luft. Børn med motoriske problemer får helt naturligt trænet i det ujævne terræn samt i de naturlige klatremuligheder. I naturbørnehaven indgår børnene i et socialt og fysisk miljø, der er befordrende for deres nysgerrighed og opmærksomhed - hvilket uomtvisteligt vil have en positiv indvirkning på deres fortsatte lyst til at blive klogere på tilværelsen. Jeg har selv en søn i naturbørnehaven, så jeg har fulgt forholdene tæt, og beklager, hvis andre børn ikke fremover kan drage nytte af det dygtige personale, der nu er sammensat, og af de spændende udfordringer, som en naturbørnehave byder på. Naturbørnehaven er et spændende alternativ til Pandrup Kommunes øvrige børnehaver. Hvis den ikke kan fortsætte med at eksistere i spejderhytten, bør alle muligheder undersøges for at fortsætte andetsteds. - Personalet er eksemplarisk, og det er da et tilbud, som er værd at tage med ind i den nye Jammerbugt Kommune. Aabybro har, mig bekendt, ingen naturbørnehave. Hermed en opfordring til Børne- og Kulturudvalget om at lade deres succes af en midlertidig løsning blive til et permanent alternativ.