Turisme

Naturcenter bliver til Byens Hus

Sskal rumme konfirmandstue, multisal, kontorer samt mødelokaler for kirkens præster og personale

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kunderne på turistkontoret får ikke en dårligere service, selv om betjeningen midlertidigt sker i en pavillon, mens det normale kontor bygges om.

Håndværkerne er i gang med at ombygge det tidligere naturcenter i Fjerritslev til "Byens Hus", der skal rumme konfirmandstue, multisal, kontorer samt mødelokaler for kirkens præster og personale. Arkitektfirmaet Friis & Moltke har udarbejdet tegningerne i forbindelse med ombygningen. Med fuld respekt for husets oprindelige stil. Ombygningen vil vare et halvt år. Prisen for ombygningen andrager efter den afholdte licitation 8,7 mio. kroner plus moms. Dertil kommer udgifter til inventar, herunder audiovisuelt udstyr. - Tidsplanen er, at kirkecentret indvies søndag 29. november - 1. søndag i advent. Indtil da må kirkegængere og turister affinde sig med, at halvdelen af parkeringspladsen er spærret for at give plads for skurvogne og byggematerialer, fortæller Søren Grøn, Slettestrand. Han er formand for byggeudvalget og menighedsrådsformand i Hjortdal - I forbindelse med større byggerier vil der altid være behov for at inddrage offentlige arealer for at give plads til skurvogne og materialer. I øvrigt tilhører halvdelen af parkeringspladsen Fjerritslev Kirke, forklarer Søren Grøn. Jammerbugt Turistbureau Fjerritslev vil også i fremtiden have til huse i ejendommen. For 14 dage siden måtte turistbureauet rykke ud af de vante rammer till en ca. 100 kvadratmeter stor pavilloner placeret ud mod Brøndumvej. Men det generer ikke personalet. Charlotte Sønder og Anitta Olesen er efter flyttebesværet faldet godt til i de midlertidige rammer. - Det er alle tiders. Vi har superflotte forhold til at betjene turisterne, der i højsæsonen andrager omkring 1500 personer om måneden, fortæller de samstemmende. Søren Grøn oplyser, at hverken turistbureau eller den fremtidige lejer af en butik, der indrettes i det tidligere cafe ud mod Vestergade, kan påregne at flytte ind før indvielsen søndag 29. november.