EMNER

Naturcenter fortsætter kampen

Han Herred Naturcenter beder kommunen om øget tilskud til driften

FJERRITSLEV:Der er netop dumpet en ansøgning ind ad brevsprækken på Fjerritslev Rådhus. Den kommer fra Han Herred Naturcenter, der håber, at lokalpolitikerne vil give et ekstra tilskud til centrets drift. Der mangler 700.000 kroner årligt de næste tre år, og hvis de penge ikke findes, må centret lukke. Centerleder Helle Lyngbak og formand Jens Sørensen har forfattet ansøgningen, efter at de har haft et møde med formændene for handelsstandsforeningen, erhvervsrådsforeningen og turistforeningen. Disse tre formænd vil gå til deres bestyrelser og foreslå, at foreningerne sammen gør en indsats for at skaffe sponsormidler til driften af centret. Der er aftalt et fælles bestyrelsesmøde midt i august. Kommunen bedes om yderligere 300.000 kroner årligt de kommende tre år. Så selv hvis de penge bevilges, skal der stadig findes 400.000 kroner hvert år. Helle Lyngbak håber, at de penge kan komme fra de tre foreninger, større virksomheder og andre. Der rettes også henvendelse til amtet, men det ser nu ikke så lyst ud, som centerlederen udtrykker det. Skal bruges af flere Svigtende besøgstal har længe givet naturcentret ondt i økonomien. Hvis centret skal overleve, må der tænkes i nye baner, så bygningen i Vestergade benyttes af endnu flere mennesker. Det kan ske ved, at det bliver et multihus for kommunens foreninger. I ansøgningen til kommunen skriver Helle Lyngbak og Jens Sørensen, at centret gerne vil undersøge, hvilke ønsker foreningerne har til sådan et hus. De foreslår også, at der laves en konkurrence blandt lokalbefolkningen, der således kan komme frem med deres ideer. - Målet er, at Han Herred Naturcenter allerede i 2004 åbnes for udvalgte aktiviteter for kommunens foreninger, og senest i 2005 åbnes centret som egentligt multihus, fremgår det af ansøgningen. Centret vil undersøge, om der kan hentes støtte hos Lokale- og Anlægsfonden til de fysiske forandringer, der måtte blive nødvendige, når bygningen skal kunne anvendes til flere forskellige formål. Fornyelse vigtig Der er også en anden gulerod i form af Arbejdsmarkedets Feriefond. Hvis centret selv kan klare driften, er der en mulighed for at få støtte til fornyelse af udstillingen. - De er positive med hensyn til at hjælpe med fornyelser, og vi er tvunget til og vil også gerne udvikle os hele tiden, siger Helle Lyngbak. Kommunens skoler og institutioner skal også have større glæde af centret. Derfor skal de tilbydes fri entré, lyder det i ansøgningen. - Herudover aftales det, at de samme institutioner frit kan anvende centrets faciliteter til eget brug, hedder det. Et eksempel er Børnehaven Gl. Dalhøj, der har anvendt skolestuen i naturcentret til en førskolegruppe en gang om ugen. Af andre ideer er en børnenaturklub, der skal lave arrangementer for børn. De skal lave om naturfaglige emner men på en sjov måde. Sidst, men ikke mindst, vil naturcentret samarbejde med turisterhvervet om koncepter for nye ferieformer med naturoplevelser. Han Herred Naturcenter håber på et svar fra kommunen på sin ansøgning senest 15. oktober.