Lokalpolitik

Naturcenter i gang inden for et års tid

Milljøministeriet åbner tidligst for pengeposen til april, men halvdelen af pengene til naturcentret er allerede i hus. Så det bliver til noget - uanset!

SEJLFLOD:Naturformidlingscentret ved Vildmosegård bliver opført, uanset om miljøminister Hans Christian Schmidt (V) peger på Lille Vildmose som et nationalt naturområde. Og dermed åbner op for, at Sejlflod får del i de 20 mio. kr., som ministeriet har øremærket til udvikling af nationale naturområder. - Vi kører derudad og har vor egen dagsorden - også selv om det utænkelige skulle ske, at vi ikke får del i midlerne afsat til udvikling af nationalparker. Vi har allerede samlet halvdelen af de penge, der skal til for at opføre naturcentret. Omkring 10 mio. kr. og har ansøgninger liggende hos yderligere en række fonde, siger borgmester Kristian Schnoor (S). Han er ikke specielt pessimistisk med hensyn til at få del i de nationale millioner afsat til udvikling af nationale naturområder. Dels støtter den lokale befolkning projektet, og netop den lokal opbakning lægger miljøministeriet stor vægt på. Dels er Sejlflod Kommune allerede langt fremme med detailplanlægningen og har en konkret køreplan for, hvordan de sammen med amt og naturfonden Aage V. Jensens Fonde vil omdanne mosen til nationalpark. - Miljøministeriet arbejder videre med vores ansøgning på embedsmandsplan, og vi har fået at vide, at vi kan forvente at få svar i begyndelsen af april. Her vil Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) pege på de første projekter, som skal have penge. Der kommer dog også en anden omgang lige før sommerferien, og den kan vi så også komme med i, forklarer borgmester Kristian Schnoor. Før der kan bliver tale om at opføre et egentligt naturformidlingscenter ved den nuværende Vildmosegård kræver det en ændring i amtets regionsplan og en ny lokalplan for området- - Det eksisterende bygninger - laden - ved Vildmosegård er i for dårlig stand til at blive ombygget. Det kan ikke betale sig at bruge penge på at renovere dem til udstillingsformål. Den gamle hestestald vinkelret på hovedbygningen vil blive bevaret, men resten bliver revet ned, siger souschef i teknisk forvaltning, Anna-Lise Fruelund. I stedet vil der bliver opført en ny, stor udstillingsbygning i to etager med tilhørende parkeringsplads på området. Bygningen på 700 kvadratmeter får plads til diverse udstillingslokaler og biograf til forestillinger og foredrag, og i den vestlige del får cafeén plads i to plan. Her er det meningen, at besøgende gæster kan sidde udenfor om sommeren, men også på alle årstider nyde udsigten til Birkesø, som det er meningen at reetablere. - Vi har valgt hvilken bygning, vi vil satse på at få opført, men der kan selvfølgelig ske justeringer undervejs. Vi vil gerne lidt længere fremme etablere egentlige feltstationer i bygningen, hvor skoleelever og såmænd også forskere kan få lejlighed til at arbejde med mosen og dens dyre- og planteliv, forklarer souschef Anna-Lise Fruelund. Straks fra åbningen vil naturcentret ifølge Fruelund dog fremstå som et rart sted, hvor de besøgende både kan slappe af og få en berigende naturoplevelse. Naturformidlingscentret og planerne for området er sendt til høring i fire uger. Ændringen går ud på at anlægge et fritidsanlæg i et område, der i amtets regionplan er udlagt til både regionalt råstof- og naturområde og som samtidigt er internationalt naturbeskyttelsesområde, Nordjyllands Amt har vurderet, at det nye naturcenter ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Regionplanlægningen vil derfor ikke bliver fulgt op af en egentlig vurdering af miljøbelastningen. Amtets afgørelse kan ankes til Naturklagenævnet inden 14. april. - Vi skal have regionplanen på plads, men alt afhængig af vejr og vind regner jeg med, at vi kan tage første spadestik til naturcentret lige omkring årsskiftet, siger borgmester Kristian Schnoor (S). Sejlflod har søgt om få en trejdedel - 8,65 mio. kr af de 20 mio. kr, som Miljøminsteriet har afsat. Siden har billedet ændret sig, da Friluftsrådet ved hjælp af tipsmidlerne har fremskaffet yderligere 20 mio. kroner. Som borgmesteren siger: - Jeg sidder her bare med store forventningsfulde øjne og venter!